←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 133
50. évfolyam
2007. május 25.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 561/2007/EK rendelete (2007. május 24.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

  

A Bizottság 562/2007/EK rendelete (2007. május 24.) a tej és tejtermékek export-visszatérítésének megállapításáról

3

  

A Bizottság 563/2007/EK rendelete (2007. május 24.) a további feldolgozás nélkül exportált fehér cukorra és nyerscukorra vonatkozó export-visszatérítések megállapításáról

7

  

A Bizottság 564/2007/EK rendelete (2007. május 24.) a 958/2006/EK rendelet által előírt folyamatos pályázati felhívás keretében a fehér cukorra vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzítéséről

9

  

A Bizottság 565/2007/EK rendelete (2007. május 24.) a további feldolgozás nélkül exportált szirupokra és más cukorágazati termékekre vonatkozó export-visszatérítések megállapításáról

10

 

*

A Bizottság 566/2007/EK rendelete (2007. május 24.) Chilének a tarifális preferenciák általános rendszerének alkalmazásáról szóló 980/2005/EK tanácsi rendelet I. mellékletében szereplő, a kedvezményezett országokat felsoroló listáról történő törléséről

12

 

*

A Bizottság 567/2007/EK rendelete (2007. május 24.) a Chiléből származó marha- és borjúhúsra vonatkozó vámkontingens részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló 297/2003/EK rendelet módosításáról

13

 

*

A Bizottság 568/2007/EK rendelete (2007. május 24.) a 02062991 KN-kód alá tartozó szarvasmarhafélék fagyasztott sovány dagadójára vonatkozóan behozatali vámkontingens megnyitásáról és kezeléséről szóló 996/97/EK rendelet módosításáról

15

 

*

A Bizottság 569/2007/EK rendelete (2007. május 24.) a tej- és tejtermékágazatban a visszatérítés mértékét előzetesen rögzítő kiviteli engedélyek érvényességi ideje tekintetében az 1282/2006/EK rendelettől való eltérésről szóló, 2007. február 27-i 210/2007/EK bizottsági rendelet módosításáról

17

  

A Bizottság 570/2007/EK rendelete (2007. május 24.) a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes tejtermékekre vonatkozó visszatérítési ráták rögzítéséről

18

  

A Bizottság 571/2007/EK rendelete (2007. május 24.) a cukorágazatba tartozó, a Szerződés I. melléklete által nem szabályozott, áru formában exportált egyes termékekre vonatkozó visszatérítési ráta rögzítéséről

21

  

A Bizottság 572/2007/EK rendelete (2007. május 24.) a 38/2007/EK rendelet által előírt folyamatos pályázati felhívás keretében a fehér cukorra vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzítéséről

23

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Bizottság

  

2007/353/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2006. március 14.) egy vállalati összefonódásnak a közös piaccal és az EGT-megállapodás működésével összeférhetőnek nyilvánításáról (Ügyszám: COMP/M.3868 - DONG/Elsam/Energi E2) (az értesítés a C(2006) 793. számú dokumentummal történt) (1)

24

  

2007/354/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. május 21.) a 2005/393/EK határozatnak a kéknyelv-betegséggel kapcsolatban korlátozás alá vont körzetek tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2007) 2090. számú dokumentummal történt) (1)

37

  

2007/355/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. május 21.) a karbarilnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek engedélyének visszavonásáról (az értesítés a C(2007) 2093. számú dokumentummal történt) (1)

40

  

2007/356/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. május 21.) a triklórfonnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek engedélyének visszavonásáról (az értesítés a C(2007) 2096. számú dokumentummal történt) (1)

42

  

2007/357/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. május 22.) a 2005/393/EK határozatnak a kéknyelv-betegséggel kapcsolatban korlátozás alá vont körzetek tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2007) 2091. számú dokumentummal történt) (1)

44

 
  

III Az EU-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok

 
  

AZ EU-SZERZŐDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

  

2007/358/KKBP

 
 

*

A Politikai és Biztonsági Bizottság EUPT/1/2007 határozata (2007. május 15.) az uniós tervezőcsoport (EUPT-Koszovó) vezetője megbízatásának egy, a jogállamiság területére és más lehetséges területekre irányuló esetleges koszovói EU válságkezelési műveletre tekintettel történő meghosszabbításáról

49

 

*

A Tanács 2007/359/KKBP együttes fellépése (2007. május 23.) az Európai Uniónak a rafahi átkelőhelyen működő határőrizeti segítségnyújtó missziója (EU BAM Rafah) létrehozásáról szóló 2005/889/KKBP együttes fellépés módosításáról és meghosszabbításáról

51

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office