←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 132
50. évfolyam
2007. május 24.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 555/2007/EK rendelete (2007. május 23.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 556/2007/EK rendelete (2007. május 23.) a borpiac közös szervezéséről szóló 1493/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazásának egyes részletes szabályai megállapításáról, valamint a borászati eljárások és kezelések közösségi kódexének létrehozásáról szóló 1622/2000/EK rendelet módosításáról

3

 

*

A Bizottság 557/2007/EK rendelete (2007. május 23.) a tojásra vonatkozó forgalmazási előírásokról szóló 1028/2006/EGK tanácsi rendelet végrehajtása részletes szabályainak meghatározásáról

5

 

*

A Bizottság 558/2007/EK rendelete (2007. május 23.) hizlalásra szánt fiatal hím szarvasmarhafélékre alkalmazandó behozatali vámkontingens megnyitásáról és kezeléséről

21

  

A Bizottság 559/2007/EK rendelete (2007. május 23.) a bizonyos vámkontingensek és preferenciális megállapodások alapján történő cukortermék-behozatalra vonatkozó, 2007. május 14. és 18. között kérelmezett engedélyek kibocsátásánál alkalmazandó odaítélési együttható meghatározásáról

27

 

*

A Bizottság 560/2007/EK rendelete (2007. május 23.) az 1493/1999/EK tanácsi rendeletnek a szőlő- és borágazati termékek harmadik országokkal való kereskedelme tekintetében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályokról szóló 883/2001/EK rendelet módosításáról

31

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Tanács

  

2007/350/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2007. május 7.) a Régiók Bizottsága egy litván tagjának és két litván póttagjának kinevezéséről

33

  

2007/351/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2007. május 7.) a Régiók Bizottsága egy osztrák póttagjának kinevezéséről

34

  

2007/352/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2007. május 14.) az Europol igazgatóhelyettesének kinevezéséről

35

 
  

IV Egyéb jogi aktusok

 
  

EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG

 

*

Az EFTA Felügyeleti Hatóság határozata 394/06/COL (2006. december 13.) a lazacok fertőző vérszegénységével (ISA) fertőzött norvég gazdaságokból valamennyi hal eltávolításáról szóló, Norvégia által megküldött aktualizált program jóváhagyásáról

36

 

*

Az EFTA Felügyeleti Hatóság határozata 28/07/COL (2007. február 19.) Norvégia szarvasmarha-állományai hivatalos tuberkulózismentesnek, brucellózismentesnek és szarvasmarhák enzootikus leukózisától mentesnek nyilvánításáról

38

 

*

Az EFTA Felügyeleti Hatóság határozata 29/07/COL (2007. február 19.) az állatkertekben tartott madarak magas patogenitású madárinfluenza elleni megelőző vakcinázására Norvégia által benyújtott terv jóváhagyásáról

40

 

*

Az EFTA Felügyeleti Hatóság határozata 30/07/COL (2007. február 19.) a surlókórra irányuló norvég nemzeti ellenőrzési programról, valamint a Közösségen belüli kereskedelemre és a Norvégiába irányuló importra vonatkozó kiegészítő garanciákról

42
HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office