←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 131
50. évfolyam
2007. május 23.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

 

*

A Tanács 549/2007/Euratom rendelete (2007. május 14.) a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia csatlakozásának feltételeiről szóló okmányhoz csatolt, a szlovákiai Bohunice V1 Atomerőmű 1. és 2. blokkjáról szóló 9. jegyzőkönyv végrehajtásáról

1

  

A Bizottság 550/2007/EK rendelete (2007. május 22.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

5

 

*

A Bizottság 551/2007/EK rendelete (2007. május 22.) a cukor belső piaca és a kvótarendszer irányítása tekintetében a 318/2006/EK tanácsi rendelet alkalmazásának részletes szabályairól szóló 952/2006/EK rendelet módosításáról és helyesbítéséről

7

 

*

A Bizottság 552/2007/EK rendelete (2007. május 22.) az olívaolaj-ágazat munkaprogramjainak finanszírozásához biztosított maximális közösségi hozzájárulás megállapításáról és az 1782/2003/EK tanácsi rendeletben foglalt, az egységes támogatási rendszer részleges vagy szabad választáson alapuló végrehajtására, valamint az egységes területalapú kifizetési rendszer éves pénzügyi keretének terhére történő kifizetések 2007-es évre vonatkozó felső határainak rögzítéséről, valamint az említett rendelet módosításáról

10

 

*

A Bizottság 553/2007/EK rendelete (2007. május 22.) az Oszáma bin Ládennel, az Al-Qaida hálózattal és a Tálibánnal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott szigorító intézkedések bevezetéséről és a 467/2001/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 77. alkalommal történő módosításáról

16

  

A Bizottság 554/2007/EK rendelete (2007. május 22.) gabonaágazatban 2007. május 16-tól alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról szóló 535/2007/EK rendelet módosításáról

18

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Bizottság

  

2007/348/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. május 15.) az egyes építési termékek tűzzel szembeni viselkedés szerinti osztályainak megállapításáról szóló 2003/43/EK határozatnak a fa alapanyagú lemezek és lapok tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2007) 2045. számú dokumentummal történt) (1)

21

  

2007/349/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. május 15.) az „európai területi együttműködés” célkitűzés keretében történő kötelezettségvállalási előirányzatok tagállamonkénti indikatív felosztásának a 2007-től 2013-ig terjedő időszakra történő rögzítéséről szóló 2006/609/EK határozat Bulgária és Románia tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2007) 2047. számú dokumentummal történt)

24

 
  

Helyesbítések

 
 

*

Helyesbítés a kenőanyagokra vonatkozó közösségi ökocímke odaítélésével kapcsolatos ökológiai kritériumok, valamint értékelési és igazolási követelmények meghatározásáról szóló, 2005. április 26-i 2005/360/EK bizottsági határozathoz (  HL L 118., 2005.5.5.)

27

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office