←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 130
50. évfolyam
2007. május 22.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 547/2007/EK rendelete (2007. május 21.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 548/2007/EK rendelete (2007. május 21.) a gyümölcsre és zöldségre, valamint egyes feldolgozott gyümölcs- és zöldségtermékekre nyújtott export-visszatérítésekre vonatkozó több rendeletnek Bulgária és Románia európai uniós csatlakozása miatt történő kiigazításáról

3

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Bizottság

  

2007/345/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. május 10.) a pisztrángok vírusos vérfertőzése (VHS) és a pisztrángfélék fertőző vérképzőszervi elhalása (IHN) nevű halbetegségek közül egy vagy több tekintetében mentes övezetek és mentes halgazdaságok jegyzékének létrehozásáról szóló 2002/308/EK határozat I. és II. mellékletének módosításáról (az értesítés a C(2007) 1989. számú dokumentummal történt) (1)

16

  

2007/346/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. május 16.) a rádióspektrum deciméteres (UHF) frekvenciasávban működő rádiófrekvenciás azonosító (RFID) eszközök számára történő harmonizációjáról szóló 2006/804/EK határozat alapján Franciaország által kért eltérés engedélyezéséről (az értesítés a C(2007) 2084. számú dokumentummal történt)

43

  

2007/347/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. május 16.) az Argentínából vagy Brazíliából származó egyes citrusfélékre vonatkozó ideiglenes szükséghelyzeti intézkedésekről szóló 2004/416/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2007) 2089. számú dokumentummal történt)

46

 
  

Helyesbítések

 
 

*

Helyesbítés a Kínai Népköztársaságból és Vietnamból származó, egyes bőr felsőrésszel rendelkező lábbelik behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről és a kivetett ideiglenes vám végleges beszedéséről szóló, 2006. október 5-i 1472/2006/EK tanácsi rendelethez (  HL L 275., 2006.10.6.)

48

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office