←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 129
50. évfolyam
2007. május 17.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 541/2007/EK rendelete (2007. május 16.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

  

A Bizottság 542/2007/EK rendelete (2007. május 16.) a bizonyos vámkontingensek és preferenciális megállapodások alapján történő cukortermék-behozatalra vonatkozó, 2007. május 7. és 11. között kérelmezett engedélyek kibocsátásánál alkalmazandó odaítélési együttható meghatározásáról

3

  

A Bizottság 543/2007/EK rendelete (2007. május 16.) a 2021/2006/EK rendelettel a 2007. májusi alidőszakra megnyitott vámkontingensek keretében történő rizsbehozatalra vonatkozó engedélyek kibocsátásáról

7

 

*

A Bizottság 544/2007/EK rendelete (2007. május 16.) az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába bejegyzett egyik elnevezés termékleírását érintő nem kisebb jelentőségű módosítások jóváhagyásáról Baena (OEM)

10

 

*

A Bizottság 545/2007/EK rendelete (2007. május 16.) a feldolgozásra szánt fagyasztott marhahúsra vonatkozó behozatali vámkontingens megnyitásáról és kezeléséről (2007. július 1-jétől2008. június 30-ig terjedő időtartam)

14

 

*

A Bizottság 546/2007/EK rendelete (2007. május 16.) a Németország lobogója alatt közlekedő hajók által a Balti-tenger 25-27., 28.2., 29. és 32. alterületén folytatott heringhalászat tilalmáról

23

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Tanács

  

2007/340/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2007. április 19.) az Európai Közösség és az Orosz Föderáció közötti, rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok kiadásának megkönnyítéséről szóló megállapodás megkötéséről

25

  

2007/340/EK

 
 

*

Megállapodás az Európai Közösség és az Orosz Föderáció között, az Orosz Föderáció és az Európai Unió állampolgárai számára a rövid idejű tartózkodásra jogosító vízumok kiadásának megkönnyítéséről

27

  

2007/340/EK

 
 

*

A megállapodáshoz csatolt Jegyzőkönyv a schengeni vívmányokat nem teljeskörűen alkalmazó tagállamokról

35

  

2007/341/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2007. április 19.) az Európai Közösségek és az Orosz Föderáció közötti, visszafogadásról szóló megállapodás megkötéséről

38

  

2007/341/EK

 
 

*

Megállapodás az Orosz Föderáció és az Európai Közösség között a visszafogadásról

40

  

Bizottság

  

2007/342/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. május 15.) a IV, VIIa és VIId ICES-övezetben tölthető többletnapok Belgium számára történő odaítéléséről (az értesítés a C(2007) 2072. számú dokumentummal történt) (1)

61

  

2007/343/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. május 15.) a fitoszterollal/fitosztanollal dúsított olajnak a 258/97/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti új élelmiszer-összetevőként történő forgalomba hozatalának engedélyezéséről (az értesítés a C(2007) 2073. számú dokumentummal történt)

63

  

2007/344/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. május 16.) a spektrumhasználatra vonatkozó információk Közösségen belüli harmonizált rendelkezésre állásáról (az értesítés a C(2007) 2085. számú dokumentummal történt) (1)

67

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office