←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 128
50. évfolyam
2007. május 16.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 534/2007/EK rendelete (2007. május 15.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

  

A Bizottság 535/2007/EK rendelete (2007. május 15.) a gabonaágazatban 2007. május 16-tól alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról

3

 

*

A Bizottság 536/2007/EK rendelete (2007. május 15.) az Amerikai Egyesült Államok részére a baromfihúsra vonatkozóan kiutalt vámkontingens megnyitásáról és kezeléséről

6

 

*

A Bizottság 537/2007/EK rendelete (2007. május 15.) az Aspergillus oryzae (NRRL 458) (Amaferm) fermentációs termék takarmány-adalékanyagként való engedélyezéséről (1)

13

 

*

A Bizottság 538/2007/EK rendelete (2007. május 15.) az Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital) új felhasználásának takarmány-adalékanyagként való engedélyezéséről (1)

16

 

*

A Bizottság 539/2007/EK rendelete (2007. május 15.) a tojáságazatra és a tojásfehérjére vonatkozó vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről

19

 

*

A Bizottság 540/2007/EK rendelete (2007. május 15.) az 1483/2006/EK rendeletnek a tagállamok intervenciós hivatalai birtokában lévő gabonaféléknek a közösségi piacon történő viszonteladására irányuló folyamatos pályázati felhívás tárgyát képező mennyiségek tekintetében történő módosításáról

26

  

IRÁNYELVEK

 

*

A Bizottság 2007/27/EK irányelve (2007. május 15.) a 86/362/EGK, a 86/363/EGK és a 90/642/EGK tanácsi irányelv egyes mellékleteinek az etoxazol, az indoxakarb, a mezoszulfuron, az 1-metilciklopropén, az MCPA és MCPB, a tolilfluanid és a tritikonazol legnagyobb megengedett szermaradék-koncentrációja (MRL) tekintetében történő módosításáról (1)

31

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Bizottság

  

2007/335/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. március 21.) az Olaszárszág által a kis- és mikrovállalkozások számára nyújtani kívánt C 18/2006 (ex N 524/2005) számú támogatási programról (az értesítés a C(2007) 1175. számú dokumentummal történt) (1)

43

  

2007/336/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. május 8.) az állategészségüggyel és az élő állatokkal kapcsolatos területen egyes közösségi referencialaboratóriumok működéséhez nyújtott 2007. évi pénzügyi támogatásról (az értesítés a C(2007) 1930. számú dokumentummal történt)

45

  

2007/337/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. május 15.) a Dánia, Németország és az Egyesült Királyság által a jogsértésekre vonatkozóan kidolgozott automatikus halászatiengedély-felfüggesztési rendszerek jóváhagyásáról (az értesítés a C(2007) 2036. számú dokumentummal történt)

49

 
  

III Az EU-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok

 
  

AZ EU-SZERZŐDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

 

*

A Tanács 2007/338/KKBP közös álláspontja (2007. május 14.) az Üzbegisztánnal szembeni egyes korlátozó intézkedések megújításáról

50

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office