←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 125
50. évfolyam
2007. május 15.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

 

*

A Tanács 530/2007/EK rendelete (2007. május 8.) az Európai Unió stabilizációs és társulási folyamatában részt vevő vagy ahhoz kapcsolódó országokra és területekre kivételes kereskedelmi intézkedések bevezetéséről szóló 2007/2000/EK tanácsi rendelet módosításáról

1

  

A Bizottság 531/2007/EK rendelete (2007. május 14.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

5

 

*

A Bizottság 532/2007/EK rendelete (2007. május 14.) a tejre és tejtermékekre vonatkozó kiviteli engedélyek és export-visszatérítések tekintetében az 1255/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó különleges részletes szabályok megállapításáról szóló 1282/2006/EK rendelet és a mezőgazdasági termékek export-visszatérítési nómenklatúrájának létrehozásáról szóló 3846/87/EGK rendelet módosításáról

7

 

*

A Bizottság 533/2007/EK rendelete (2007. május 14.) a baromfihús-ágazatra vonatkozó vámkontingens megnyitásáról és kezeléséről

9

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Bizottság

  

2007/332/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. április 23.) a közösségi légi fuvarozók Közösségen belüli légi útvonalakhoz jutásáról szóló 2408/92/EGK tanácsi rendelet 4. cikke értelmében a Szardíniáról kiinduló és oda irányuló egyes útvonalak tekintetében közszolgáltatási kötelezettségek előírásáról (az értesítés a C(2007) 1712. számú dokumentummal történt)

16

  

2007/333/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. május 8.) a benalaxil-M, a fluoxastrobin, a protiokonazol, a spirodiklofen, a spiromezifen és a szulfuril-fluorid új hatóanyagokra vonatkozó ideiglenes engedélyek tagállamok által történő meghosszabbításának engedélyezéséről (az értesítés a C(2007) 1929. számú dokumentummal történt) (1)

27

 
  

III Az EU-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok

 
  

AZ EU-SZERZŐDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

 

*

A Tanács 2007/334/KKBP együttes fellépése (2007. május 14.) a jogállamiság területére és esetlegesen más területekre irányuló koszovói EU válságkezelési műveletre tekintettel egy uniós tervezőcsoport (EUPT-Koszovó) létrehozásáról szóló 2006/304/KKBP együttes fellépés módosításáról és meghosszabbításáról

29

 
  

Helyesbítések

 
 

*

Helyesbítés a Třinecké železárny, a.s. cseh acélgyártó vállalat javára nyújtott C 45/04 (ex NN 62/04) sz. állami támogatásról szóló, 2006. szeptember 8-i 2007/319/EK bizottsági határozathoz (  HL L 119., 2007. május 9.)

31

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office