←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 123
50. évfolyam
2007. május 12.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

 

*

A Tanács 519/2007/EK rendelete (2007. május 7.) az 1493/1999/EK rendeletben nem meghatározott borászati eljárásokkal kezelt egyes Argentínából importált borok közvetlen emberi fogyasztásra történő kínálatának és értékesítésének engedélyezéséről szóló 527/2003/EK rendelet módosításáról

1

 

*

A Tanács 520/2007/EK rendelete (2007. május 7.) a hosszú távon vándorló fajok egyes állományainak védelmét célzó technikai intézkedések megállapításáról és a 973/2001/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

3

  

A Bizottság 521/2007/EK rendelete (2007. május 11.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

14

  

A Bizottság 522/2007/EK rendelete (2007. május 11.) az 1898/2005/EK rendelettel megnyitott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott 31. egyedi pályázati eljárás tekintetében a vaj minimális értékesítési árának megállapításáról

16

  

A Bizottság 523/2007/EK rendelete (2007. május 11.) az 1898/2005/EK rendelet II. címével megnyitott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott 31. egyedi pályázati eljárássról

18

  

A Bizottság 524/2007/EK rendelete (2007. május 11.) az 1898/2005/EK rendelet III. címével szabályozott folyamatos pályázati eljárás keretében megnyitott 31. egyedi pályázati eljárásról

19

  

A Bizottság 525/2007/EK rendelete (2007. május 11.) a vaj minimális értékesítési árának meghatározásáról a 2771/1999/EK rendeletben nevezett folyamatos pályáztatás keretében kiadott 63. egyenkénti pályázati felhívásra

20

  

A Bizottság 526/2007/EK rendelete (2007. május 11.) a jó minőségű friss, mélyhűtött, illetve fagyasztott marha- és borjúhúsokra vonatkozó behozatali engedélyek kiadásáról

21

 

*

A Bizottság 527/2007/EK rendelete (2007. május 10.) a Spanyolország lobogója alatt közlekedő hajóknak az ICES V, VI és VII övezet közösségi és nemzetközi vizein a norvég menyhalra vonatkozó halászati tilalmáról

22

 

*

A Bizottság 528/2007/EK rendelete (2007. május 10.) a Portugália lobogója alatt közlekedő hajóknak az ICES I és II övezet norvég vizein a tőkehalra vonatkozó halászati tilalmáról

24

 

*

A Bizottság 529/2007/EK rendelete (2007. május 11.) a szarvasmarhafélék 0202 KN-kód alá tartozó, fagyasztott húsára, valamint a 02062991 KN-kód alá tartozó termékekre vonatkozó vámkontingensnek a 2007. július 1-jétől2008. június 30-ig terjedő időszakra történő megnyitásáról és e vámkontingens kezeléséről

26

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Bizottság

  

2007/330/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. május 4.) egyes állati termékek Ciprus szigetén történő mozgására vonatkozó tilalmaknak a 866/2004/EK tanácsi rendelet szerinti megszüntetéséről és azon termékek mozgására vonatkozó feltételek megállapításáról (az értesítés a C(2007) 1911. számú dokumentummal történt) (1)

30

  

AJÁNLÁSOK

  

Bizottság

  

2007/331/EK

 
 

*

A Bizottság ajánlása (2007. május 3.) az élelmiszerek akrilamidszintjének megfigyeléséről (az értesítés a C(2007) 1873. számú dokumentummal történt) (1)

33

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office