←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 122
50. évfolyam
2007. május 11.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

 

*

A Tanács 508/2007/EK rendelete (2007. május 7.) a finomítóüzemeknek a 2006/2007., a 2007/2008. és a 2008/2009. gazdasági évben történő ellátására szánt nyers nádcukor Bulgáriába és Romániába irányuló behozatalára vonatkozó vámkontingensek megnyitásáról

1

 

*

A Tanács 509/2007/EK rendelete (2007. május 7.) a La Manche csatorna nyugati része nyelvhalállományának fenntartható kiaknázására vonatkozó többéves terv létrehozásáról

7

  

A Bizottság 510/2007/EK rendelete (2007. május 10.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

11

  

A Bizottság 511/2007/EK rendelete (2007. május 10.) a cukorágazat egyes termékeire az 1002/2006/EK rendelet által a 2006/2007-es gazdasági évre rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

13

  

A Bizottság 512/2007/EK rendelete (2007. május 10.) a további feldolgozás nélkül exportált fehér cukorra és nyerscukorra vonatkozó export-visszatérítések megállapításáról

15

  

A Bizottság 513/2007/EK rendelete (2007. május 10.) a 958/2006/EK rendelet által előírt folyamatos pályázati felhívás keretében a fehér cukorra vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzítéséről

17

  

A Bizottság 514/2007/EK rendelete (2007. május 10.) a vajra szóló export-visszatérítés meg nem állapításáról az 581/2004/EK rendeletben meghatározott folyamatos pályázati eljárás keretében

18

  

A Bizottság 515/2007/EK rendelete (2007. május 10.) a gabonafélék, illetve rizs felhasználásával készült feldolgozott termékek exportjára alkalmazandó visszatérítések rögzítéséről

19

 

*

A Bizottság 516/2007/EK rendelete (2007. május 10.) takarmány-adalékanyag végleges engedélyezéséről (1)

22

  

A Bizottság 517/2007/EK rendelete (2007. május 10.) a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes gabona- és rizstermékekre vonatkozó visszatérítési ráták megállapításáról

25

  

A Bizottság 518/2007/EK rendelete (2007. május 10.) a borágazat termékeire vonatkozó kiviteli engedélyek kiállításáról

29

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Tanács

  

2007/323/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2006. szeptember 18.) az Európai Közösség és a Paraguayi Köztársaság között a légi szolgáltatások bizonyos kérdéseiről létrejött megállapodás aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról

30

  

2007/323/EK

 
 

*

Megállapodás az Európai Közösség és a Paraguayi Köztársaság között a légi szolgáltatások bizonyos kérdéseiről

31

  

2007/324/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2007. május 7.) az „Európa kulturális fővárosa” közösségi fellépés céljából létrehozandó választótestület, valamint ellenőrző és tanácsadó testület két tagjának Tanács általi jelölésére vonatkozó gyakorlati és eljárási szabályokról

39

  

Bizottság

  

2007/325/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. április 27.) a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia kifizető ügynökségeinek az Európai Mezőgazdasági és Orientációs Garanciaalap (EMOGA) Garanciarészlegéből finanszírozott, vidékfejlesztési intézkedések terén tett kiadásokra vonatkozó 2006. pénzügyi évi számlaelszámolásáról (az értesítés a C(2007) 1893. számú dokumentummal történt)

41

  

2007/326/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. április 27.) a magyarországi és máltai kifizető ügynökségek számláinak az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap (EMOGA) Garanciarészlege által finanszírozott kiadások tekintetében a 2005-ös pénzügyi évre vonatkozóan történő elszámolásáról (az értesítés a C(2007) 1894. számú dokumentummal történt)

47

  

2007/327/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. április 27.) a tagállami kifizető ügynökségek az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap (EMOGA) Garanciarészlege által a 2006-os pénzügyi évre vonatkozóan finanszírozott kiadásokat érintő számláinak elszámolásáról (az értesítés a C(2007) 1901. számú dokumentummal történt)

51

  

2007/328/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. április 30.) a 2005/56/EK tanácsi irányelv követelményeit nem teljesítő egyes vetőburgonyák ideiglenes forgalomba hozataláról (az értesítés a C(2007) 1852. számú dokumentummal történt) (1)

57

  

2007/329/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. május 2.) Bulgária csatlakozása miatt a Helianthus annuus fajok vetőmagjainak - melyek esetében nem vizsgálták az Orobanche spp.-vel szembeni ellenállást - forgalmazása tekintetében a 2002/53/EK tanácsi irányelvtől való eltérést biztosító átmeneti intézkedések meghatározásáról (az értesítés a C(2007) 1822. számú dokumentummal történt) (1)

59

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office