←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 118
50. évfolyam
2007. május 8.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 499/2007/EK rendelete (2007. május 7.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 500/2007/EK rendelete (2007. május 7.) az 1463/2004/EK rendeletnek a kokcidiosztatikumok és egyéb gyógyászati anyagok csoportjába tartozó „Sacox 120 microGranulate” takarmány-adalékanyagra vonatkozó maximális szermaradék-határérték megállapítása tekintetében történő módosításáról (1)

3

  

IRÁNYELVEK

 

*

A Bizottság 2007/26/EK irányelve (2007. május 7.) a 2004/6/EK irányelvnek az irányelv alkalmazási időtartama kiterjesztésének céljából történő módosításáról (1)

5

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Tanács

  

2007/311/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2007. április 19.) az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről az Algériai Demokratikus és Népi Köztársaság közötti társulás létrehozásáról szóló euro-mediterrán megállapodás jegyzőkönyvének aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából

7

  

2007/311/EK

 
 

*

Protokoll az euro-mediterrán megállapodás jegyzőkönyve az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről az Algériai Demokratikus és Népi Köztársaság közötti társulás létrehozásáról a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából

8

  

Bizottság

  

2007/312/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. április 27.) a 2006. évi franciaországi madárinfluenza leküzdését célzó biztonsági intézkedéseket szolgáló közösségi pénzügyi hozzájárulás odaítéléséről (az értesítés a C(2007) 1821. számú dokumentummal történt)

16

  

2007/313/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. április 30.) az Olasz Köztársaságnak az öntözésre, szivattyúzásra és vízelvezetésre szolgáló létesítmények villamosenergia-szolgáltatása tekintetében csökkentett héakulcs alkalmazása iránti kérelméről (az értesítés a C(2007) 1823. számú dokumentummal történt)

18

  

2007/314/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. április 30.) a Horvátországban kitört klasszikus sertéspestis esetei után Szlovénia által foganatosított intézkedésekről (az értesítés a C(2007) 1830. számú dokumentummal történt) (1)

19

  

2007/315/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. április 30.) a Ciprus által a súrlókór tekintetében alkalmazandó egyedi intézkedések megállapításáról (az értesítés a C(2007) 1877. számú dokumentummal történt)

23

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office