←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 117
50. évfolyam
2007. május 5.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 493/2007/EK rendelete (2007. május 4.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

  

A Bizottság 494/2007/EK rendelete (2007. május 4.) gabonaágazatban 2007. május 1-jetől alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról szóló 486/2007/EK rendelet módosításáról

3

 

*

A Bizottság 495/2007/EK rendelete (2007. május 4.) a tagsággal nem rendelkező országokból behozott komlót kísérő tanúsítványoknak a közösségi igazolásokkal való egyenértékűségéről szóló 3077/78/EGK rendelet módosításáról

6

 

*

A Bizottság 496/2007/EK rendelete (2007. május 4.) a 600/2005/EK rendeletnek a kokcidiosztatikumok és egyéb gyógyászati anyagok csoportjába tartozó „Salinomax 120G” takarmány-adalékanyagra vonatkozó maximális szermaradék-határérték megállapítása tekintetében történő módosításáról (1)

9

 

*

A Bizottság 497/2007/EK rendelete (2007. május 4.) az endo-1,4-béta xilanáz EC 3.2.1.8 (Safizym X) takarmány-adalékanyagként való engedélyezéséről (1)

11

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Bizottság

  

2007/304/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. április 25.) a Bt176 (SYN-EV176-9) kukorica és az abból előállított termékek forgalomból való kivonásáról (az értesítés a C(2007) 1804. számú dokumentummal történt)

14

  

2007/305/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. április 25.) az Ms1xRf1 (ACS-BNOO4-7xACS-BNOO1-4) hibridolajrepce és az abból előállított termékek forgalomból való kivonásáról (az értesítés a C(2007) 1805. számú dokumentummal történt)

17

  

2007/306/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. április 25.) az Ms1xRf2 (ACS-BNOO4-7xACS-BNOO2-5) hibridolajrepce és az abból előállított termékek forgalomból való kivonásáról (az értesítés a C(2007) 1806. számú dokumentummal történt)

20

  

2007/307/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. április 25.) a Topas 19/2 (ACS-BNOO7-1) olajrepce és az abból előállított termékek forgalomból való kivonásáról (az értesítés a C(2007) 1809. számú dokumentummal történt)

23

  

2007/308/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. április 25.) a GA21xMON810 (MON-OOO21-9xMON-OO81O-6) kukoricából előállított termékek forgalomból való kivonásáról (az értesítés a C(2007) 1810. számú dokumentummal történt)

25

  

2007/309/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. április 27.) a 2006. évi magyarországi madárinfluenza leküzdését célzó biztonsági intézkedéseket szolgáló közösségi pénzügyi hozzájárulás odaítéléséről (az értesítés a C(2007) 1818. számú dokumentummal történt)

27

  

2007/310/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. április 27.) a 2006. évi dániai madárinfluenza leküzdését célzó biztonsági intézkedéseket szolgáló közösségi pénzügyi hozzájárulás odaítéléséről (az értesítés a C(2007) 1820. számú dokumentummal történt)

29

 
  

Helyesbítések

 
 

*

Helyesbítés a Ciprusi Köztársaság, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Szlovák Köztársaság és a Szlovén Köztársaság engedményes listáin szereplő engedményeknek ezen országoknak az Európai Közösséghez való csatlakozása során történő módosítása tekintetében az Európai Közösség és az Argentin Köztársaság között levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötéséről szóló, 2006. november 28-i 2006/930/EK tanácsi határozathoz (  HL L 355., 2006.12.15.)

31

 

*

Helyesbítés a Ciprusi Köztársaság, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Szlovák Köztársaság és a Szlovén Köztársaság engedményes listáin szereplő engedményeknek ezen országoknak az Európai Közösséghez való csatlakozására tekintettel történő módosítása tekintetében az Európai Közösség és Brazília közötti megállapodás levélváltás formájában történő megkötéséről szóló, 2006. december 18-i 2006/963/EK tanácsi határozathoz (  HL L 397., 2006.12.30.)

31

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office