←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 116
50. évfolyam
2007. május 4.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 490/2007/EK rendelete (2007. május 3.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 491/2007/EK rendelete (2007. május 3.) a vetőmagokra vonatkozó adatközlések tekintetében az 1947/2005/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról

3

 

*

A Bizottság 492/2007/EK rendelete (2007. május 3.) az Oszáma bin Ládennel, az Al-Qaida hálózattal és a Tálibánnal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott szigorító intézkedések bevezetéséről és a 467/2001/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 75. alkalommal történő módosításáról

5

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Bizottság

  

2007/275/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. április 17.) a 91/496/EGK és a 97/78/EK tanácsi irányelveknek megfelelően az állat-egészségügyi határállomásokon ellenőrizendő termékek és állatok jegyzékéről (az értesítés a C(2007) 1547. számú dokumentummal történt) (1)

9

  

2007/276/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. április 19.) a 2001/881/EK és a 2002/459/EK határozatnak az állat-egészségügyi határállomások jegyzéke tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2007) 1681. számú dokumentummal történt) (1)

34

  

2007/277/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. április 20.) a piroxszulámnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe való lehetséges felvétele céljából részletes vizsgálatra benyújtott dosszié hiánytalanságának elvi elismeréséről (az értesítés a C(2007) 1698. számú dokumentummal történt) (1)

59

  

2007/278/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. április 23.) a Közösségen belül a cukoripar szerkezetátalakítására szolgáló ideiglenes rendszer keretében nyújtandó diverzifikációs támogatás és kiegészítő diverzifikációs támogatás összegének a 2007/2008-as gazdasági évre történő meghatározásáról (az értesítés a C(2007) 1717. számú dokumentummal történt) (1)

62

  

Európai Központi Bank

  

2007/279/EK

 
 

*

Az Európai Központi Bank határozata (2007. április 17.) az Európai Központi Banknál az adatvédelemmel kapcsolatos végrehajtási szabályok elfogadásáról (EKB/2007/1)

64

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office