←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 114
50. évfolyam
2007. május 1.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 484/2007/EK rendelete (2007. április 30.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 485/2007/EK rendelete (2007. április 30.) a 2006-ban a Közösségben termelt és forgalomba hozott banánokra vonatkozó kompenzációs támogatás megállapításáról

3

  

A Bizottság 486/2007/EK rendelete (2007. április 30.) a gabonaágazatban 2007. május 1-jetől alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról

5

 

*

A Bizottság 487/2007/EK rendelete (2007. április 30.) a tejre és tejtermékekre vonatkozó behozatali szabályok és a vámkontingensek megnyitása tekintetében az 1255/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 2535/2001/EK rendelet módosításáról

8

 

*

A Bizottság 488/2007/EK rendelete (2007. április 30.) a rizs és a törmelékrizs behozatalára vonatkozó egyes vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről szóló 327/98/EK rendelet dán, finn és svéd nyelvi változatának helyesbítéséről

13

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Bizottság

  

2007/263/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. április 23.) a fogyasztók biztonsága, a közegészségügy és a környezet területén tudományos bizottságok létrehozásáról szóló 2004/210/EK határozat módosításáról (1)

14

  

2007/264/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. április 25.) a 2007/30/EK határozatnak a Bulgáriában előállított egyes tejtermékekre vonatkozó átmeneti intézkedések tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2007) 1787. számú dokumentummal történt) (1)

16

  

2007/265/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. április 26.) az élő méhek kereskedelmére vonatkozó kiegészítő egészségügyi intézkedések felvétele és az egészségügyi bizonyítványminták frissítése céljából a 92/65/EGK tanácsi irányelv E. mellékletének módosításáról (az értesítés a C(2007) 1811. számú dokumentummal történt) (1)

17

  

A Tagállamok kormányképviselőinek Konferenciája

  

2007/266/EK, Euratom

 
 

*

A tagállamok kormányainak képviselői által elfogadott határozat (2007. április 25.) az Európai Közösségek Elsőfokú Bírósága egy bírájának kinevezéséről

26

  

2007/267/EK, Euratom

 
 

*

A tagállamok kormányainak képviselői által elfogadott határozat (2007. április 25.) az Európai Közösségek Elsőfokú Bírósága bíráinak kinevezéséről

27

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office