←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 113
50. évfolyam
2007. április 30.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács 457/2007/EK rendelete (2007. április 25.) a kettős héjazatú vagy azzal egyenértékű szerkezeti megoldással rendelkező egyhéjazatú olajszállító tartályhajók gyorsított bevezetéséről szóló 417/2002/EK rendelet módosításáról (1)

1

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács 458/2007/EK rendelete (2007. április 25.) az integrált szociális védelmi statisztikák európai rendszeréről (ESSPROS) (1)

3

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg.

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office