←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 111
50. évfolyam
2007. április 28.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 472/2007/EK rendelete (2007. április 27.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

  

A Bizottság 473/2007/EK rendelete (2007. április 27.) a gabonafélék, a lisztek és a búzából vagy rozsból készült dara és durva őrlemény exportjára alkalmazandó visszatérítések rögzítéséről

3

  

A Bizottság 474/2007/EK rendelete (2007. április 27.) a gabonafélékre járó visszatérítésre alkalmazandó korrekciós tényező rögzítéséről

5

  

A Bizottság 475/2007/EK rendelete (2007. április 27.) a maláta exportjára adható visszatérítések rögzítéséről

7

  

A Bizottság 476/2007/EK rendelete (2007. április 27.) a malátára járó visszatérítésre alkalmazandó korrekciós tényező rögzítéséről

9

  

A Bizottság 477/2007/EK rendelete (2007. április 27.) a gabonaágazat termékeire és a rizsre a közösségi és nemzeti élelmiszersegély-akciók keretében alkalmazandó visszatérítések rögzítéséről

11

 

*

A Bizottság 478/2007/EK, Euratom rendelete (2007. április 23.) az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 2342/2002/EK, Euratom rendelet módosításáról

13

 

*

A Bizottság 479/2007/EK rendelete (2007. április 27.) a 853/2004/EK, a 854/2004/EK és a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó átmeneti szabályok megállapításáról, valamint a 853/2004/EK és a 854/2004/EK rendelet módosításáról szóló 2076/2005/EK rendelet módosításáról (1)

46

 

*

A Bizottság 480/2007/EK rendelete (2007. április 27.) az 1555/96/EK rendeletnek az uborkára és a meggytől eltérő cseresznyefélékre vonatkozó kiegészítő importvámok küszöbszintjei tekintetében történő módosításáról

48

 

*

A Bizottság 481/2007/EK rendelete (2007. április 27.) a Burmával/Mianmarral szembeni korlátozó intézkedések megújításáról és a 798/2004/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 817/2006/EK rendelet módosításáról

50

  

A Bizottság 482/2007/EK rendelete (2007. április 27.) az 1898/2005/EK rendelet II. címével megnyitott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott 30. egyedi pályázati eljárássról

67

  

A Bizottság 483/2007/EK rendelete (2007. április 27.) az 1898/2005/EK rendelet III. címével szabályozott folyamatos pályázati eljárás keretében megnyitott 30. egyedi pályázati eljárásról

68

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Tanács

  

2007/259/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2007. április 16.) a Moldovának nyújtandó makroszintű pénzügyi támogatásról

69

  

2007/260/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2007. április 16.) a Régiók Bizottsága egy olasz póttagjának kinevezéséről

72

  

2007/261/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2007. április 16.) a Régiók Bizottsága négy cseh tagjának és négy cseh póttagjának kinevezéséről

73

  

2007/262/EK

 
 

*

Az EU-Algéria társulási tanács 1/2007 határozata (2007. április 24.) a társulási tanács eljárási szabályzatának létrehozásáról

74

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office