←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 110
50. évfolyam
2007. április 27.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 459/2007/EK rendelete (2007. április 26.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

  

A Bizottság 460/2007/EK rendelete (2007. április 26.) a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes tejtermékekre vonatkozó visszatérítési ráták rögzítéséről

3

  

A Bizottság 461/2007/EK rendelete (2007. április 26.) a tej és tejtermékek export-visszatérítésének megállapításáról

6

  

A Bizottság 462/2007/EK rendelete (2007. április 26.) a vajra szóló export-visszatérítés meg nem állapításáról az 581/2004/EK rendeletben meghatározott folyamatos pályázati eljárás keretében

10

  

A Bizottság 463/2007/EK rendelete (2007. április 26.) a cukorágazat egyes termékeire az 1002/2006/EK rendelet által a 2006/2007-es gazdasági évre rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

11

  

A Bizottság 464/2007/EK rendelete (2007. április 26.) a további feldolgozás nélkül exportált fehér cukorra és nyerscukorra vonatkozó export-visszatérítések megállapításáról

13

  

A Bizottság 465/2007/EK rendelete (2007. április 26.) a további feldolgozás nélkül exportált szirupokra és más cukorágazati termékekre vonatkozó export-visszatérítések megállapításáról

15

  

A Bizottság 466/2007/EK rendelete (2007. április 26.) a 958/2006/EK rendelet által előírt folyamatos pályázati felhívás keretében a fehér cukorra vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzítéséről

17

  

A Bizottság 467/2007/EK rendelete (2007. április 26.) a 38/2007/EK rendelet által előírt folyamatos pályázati felhívás keretében a fehér cukorra vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzítéséről

18

  

A Bizottság 468/2007/EK rendelete (2007. április 26.) a gabonaalapú keveréktakarmányok export-visszatérítéseinek rögzítéséről

19

  

A Bizottság 469/2007/EK rendelete (2007. április 26.) a gabonaágazatban alkalmazandó termelési visszatérítések rögzítéséről

21

  

A Bizottság 470/2007/EK rendelete (2007. április 26.) a 327/98/EK rendelettel a 2007. áprilisi alidőszakra megnyitott vámkontingensek keretében történő rizsbehozatalra vonatkozó engedélyek kibocsátásáról

22

  

A Bizottság 471/2007/EK rendelete (2007. április 26.) a cukorágazatba tartozó, a Szerződés I. melléklete által nem szabályozott, áru formában exportált egyes termékekre vonatkozó visszatérítési ráta rögzítéséről

25

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Tanács

  

2007/251/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2007. március 22.) az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, és másrészről az Ukrajna közötti partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatolt, a Bolgár Köztársaságnak és Romániának a partnerségi és együttműködési megállapodáshoz történő csatlakozásáról szóló jegyzőkönyv aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról

27

  

2007/251/EK

 
 

*

Jegyzőkönyv az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, és másrészről az Ukrajna közötti partnerségi és együttműködési megállapodáshoz, a Bolgár Köztársaságnak és Romániának a partnerségi és együttműködési megállapodáshoz történő csatlakozásáról

29

 
  

III Az EU-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok

 
  

AZ EU-SZERZŐDÉS VI. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

  

2007/252/IB

 
 

*

A Tanács határozata (2007. április 19.) az „Alapvető jogok és jogérvényesülés” általános program keretében a 2007 és 2013 közötti időszakra vonatkozó „Alapvető jogok és polgárság” egyedi program létrehozásáról

33
HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office