←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 106
50. évfolyam
2007. április 24.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

 

*

A Tanács 442/2007/EK rendelete (2007. április 19.) az Ukrajnából származó ammónium-nitrát behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vámnak a 384/96/EK tanácsi rendelet 11. cikkének (2) bekezdése szerinti hatályvesztési felülvizsgálatot követően történő kivetéséről

1

  

A Bizottság 443/2007/EK rendelete (2007. április 23.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

20

 

*

A Bizottság 444/2007/EK rendelete (2007. április 23.) a 41/2007/EK tanácsi rendeletnek az I és II ICES-övezetben folytatott heringhalászatra vonatkozó fogási korlátozások tekintetében történő módosításáról

22

 

*

A Bizottság 445/2007/EK rendelete (2007. április 23.) a kenhető zsírokra vonatkozó előírások megállapításáról szóló 2991/94/EK tanácsi rendelet, valamint a tej és tejtermékek forgalmazása során használt megnevezések védelméről szóló 1898/87/EGK bizottsági rendelet alkalmazására vonatkozó egyes részletes szabályok megállapításáról (kodifikált változat)

24

 

*

A Bizottság 446/2007/EK rendelete (2007. április 23.) az egyes szarvasmarhafélék árának reprezentatív közösségi piacokon történő felmérése tekintetében az 1254/1999/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló 2273/2002/EK rendelet módosításáról

30

 

*

A Bizottság 447/2007/EK rendelete (2007. április 23.) a 3448/93/EK tanácsi rendeletnek a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó export-visszatérítési rendszer és az ilyen visszatérítések összegének megállapítására szolgáló szempontok tekintetében történő végrehajtásáról szóló 1043/2005/EK rendelet módosításáról

31

  

IRÁNYELVEK

 

*

A Bizottság 2007/25/EK irányelve (2007. április 23.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a dimetoát, a dimetomorf, a glufozinát, a metribuzin, a foszmet és a propamokarb hatóanyagként való felvételének céljából történő módosításáról (1)

34

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Tanács

  

2007/241/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2007. március 27.) az Európai Közösség és a Koreai Köztársaság kormánya közötti tudományos és technológiai együttműködésről szóló megállapodás megkötéséről

43

  

2007/241/EK

 
 

*

Megállapodás az Európai Közösség és a Koreai Köztársaság kormánya közötti tudományos és technológiai együttműködésről

44

  

2007/242/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2007. április 23.) az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 423/2007/EK rendelet 7. cikke (2) bekezdésének végrehajtásáról

51

  

Bizottság

  

2007/243/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. április 18.) az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap (EMOGA) Garanciarészlege terhére a tagállamok által kifizetett egyes kiadásoknak a közösségi finanszírozásból való kizárásáról (az értesítés a C(2007) 1663. számú dokumentummal történt) (1)

55

 
  

III Az EU-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok

 
  

AZ EU-SZERZŐDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

 

*

A Tanács 2007/244/KKBP határozata (2007. április 23.) az Európai Unió által az Afrikai Uniónak a szudáni Darfur térségben tevékenykedő missziója számára biztosított polgári-katonai támogató fellépésről szóló 2005/557/KKBP együttes fellépés végrehajtásáról

63

 

*

A Tanács 2007/245/KKBP együttes fellépése (2007. április 23.) az Európai Unió által az Afrikai Uniónak a szudáni Darfur térségben tevékenykedő missziója számára biztosított polgári-katonai támogató fellépésről szóló 2005/557/KKBP tanácsi együttes fellépés módosításáról az Afrikai Unió szomáliai missziójának (AMISOM) létrehozásához segítséget nyújtó katonai támogató elemmel való kiegészítése tekintetében

65

 

*

A Tanács 2007/246/KKBP közös álláspontja (2007. április 23.) az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2007/140/KKBP közös álláspont módosításáról

67

 
  

Helyesbítések

 
 

*

Helyesbítés a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló 510/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2007. december 31-i 2006/1898/EK bizottsági rendelethez (  HL L 369., 2006.12.23.)

76

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office