←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 104
50. évfolyam
2007. április 21.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 432/2007/EK rendelete (2007. április 20.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 433/2007/EK rendelete (2007. április 20.) a marha- és borjúhúsra vonatkozó rendkívüli export-visszatérítések feltételeinek megállapításáról (kodifikált változat)

3

 

*

A Bizottság 434/2007/EK rendelete (2007. április 20.) az 1698/2005/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló 1974/2006/EK rendelet Bulgária és Románia európai uniós csatlakozása miatt történő módosításáról

8

 

*

A Bizottság 435/2007/EK rendelete (2007. április 20.) az egyes tagállamok tojás- és baromfiágazatában végrehajtott bizonyos rendkívüli piactámogatási intézkedésekről szóló 1010/2006/EK rendelet módosításáról

13

 

*

A Bizottság 436/2007/EK rendelete (2007. április 20.) a harmadik országokba irányuló cukorimport vámalakiságai elvégzésének a 800/1999/EK rendelet 16. cikke szerinti igazolásáról

14

 

*

A Bizottság 437/2007/EK rendelete (2007. április 20.) az egységes légiközlekedés-védelmi követelményrendszer végrehajtásához szükséges intézkedések meghatározásáról szóló 622/2003/EK rendelet módosításáról (1)

16

 

*

A Bizottság 438/2007/EK rendelete (2007. április 20.) egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról

18

 

*

A Bizottság 439/2007/EK rendelete (2007. április 20.) az egyrészről az Európai Közösség, másrészről a Dán Királyság és Grönland közötti kapcsolatokról szóló, 2006/526/EK tanácsi határozat végrehajtásáról

20

  

A Bizottság 440/2007/EK rendelete (2007. április 20.) a 2007. június 1-jétőlaugusztus 31-ig tartó alidőszakban történő fokhagyma-behozatalra vonatkozó engedélyek kibocsátásáról

26

 

*

A Bizottság 441/2007/EK rendelete (2007. április 20.) az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 423/2007/EK tanácsi rendelet módosításáról

28

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Tanács

  

2007/239/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2007. március 5.) az egyrészről az Európai Közösség, másrészről az Albán Köztársaság között a kereskedelemről és a kereskedelemmel kapcsolatos ügyekről szóló ideiglenes megállapodásban említett vegyes bizottságnak az EK-Albánia munkacsoportok eljárási szabályzatának, ideértve a hatáskörüket és felépítésüket is, elfogadásáról szóló 1/2007 határozatával kapcsolatos közösségi álláspontról

32

  

2007/239/EK

 
 

*

Az egyrészről az Európai Közösség, másrészről az Albán Köztársaság között a kereskedelemről és a kereskedelemmel kapcsolatos ügyekről szóló ideiglenes megállapodásban említett vegyes bizottság 1/2007 határozata (...) az EK-Albánia munkacsoportok eljárási szabályzatának, ideértve a hatáskörüket és felépítésüket is, elfogadásáról

34

  

Bizottság

  

2007/240/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. április 16.) élő állatoknak, spermának, embriónak, petesejtnek és állati eredetű termékeknek a Közösségbe a 79/542/EGK, 92/260/EGK, 93/195/EGK, 93/196/EGK, 93/197/EGK, 95/328/EK, 96/333/EK, 96/539/EK, 96/540/EK, 2000/572/EK, 2000/585/EK, 2000/666/EK, 2002/613/EK, 2003/56/EK, 2003/779/EK, 2003/804/EK, 2003/858/EK, 2003/863/EK, 2003/881/EK, 2004/407/EK, 2004/438/EK, 2004/595/EK, 2004/639/EK és 2006/168/EK határozat alapján történő behozatalához használandó új állat-egészségügyi bizonyítványok meghatározásáról (az értesítés a C(2007) 1622. számú dokumentummal történt) (1)

37

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office