←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 103
50. évfolyam
2007. április 20.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

 

*

A Tanács 423/2007/EK rendelete (2007. április 19.) az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről

1

  

A Bizottság 424/2007/EK rendelete (2007. április 19.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

24

 

*

A Bizottság 425/2007/EK rendelete (2007. április 19.) a belvízi áruszállítással kapcsolatos statisztikákról szóló 1365/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról

26

  

A Bizottság 426/2007/EK rendelete (2007. április 19.) a 2402/96/EK rendelet által a Thaiföldről származó maniókakeményítőre megnyitott közösségi vámkontingens keretén belül a 2007. április 17-én benyújtott behozataliengedély-kérelmekre alkalmazandó odaítélési együttható rögzítéséről

40

  

A Bizottság 427/2007/EK rendelete (2007. április 19.) a további feldolgozás nélkül exportált fehér cukorra és nyerscukorra vonatkozó export-visszatérítések megállapításáról

41

  

A Bizottság 428/2007/EK rendelete (2007. április 19.) a további feldolgozás nélkül exportált szirupokra és más cukorágazati termékekre vonatkozó export-visszatérítések megállapításáról

43

  

A Bizottság 429/2007/EK rendelete (2007. április 19.) a 958/2006/EK rendelet által előírt folyamatos pályázati felhívás keretében a fehér cukorra vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzítéséről

45

  

A Bizottság 430/2007/EK rendelete (2007. április 19.) a 38/2007/EK rendelet által előírt folyamatos pályázati felhívás keretében a fehér cukorra vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzítéséről

46

  

A Bizottság 431/2007/EK rendelete (2007. április 19.) a cukorágazatba tartozó, a Szerződés I. melléklete által nem szabályozott, áru formában exportált egyes termékekre vonatkozó visszatérítési ráta módosításáról

47

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Bizottság

  

2007/237/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. április 13.) a 92/452/EGK határozatnak egyes kanadai, új-zélandi és amerikai egyesült államokbeli embriógyűjtő és embrió-előállító munkacsoportok tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2007) 1582. számú dokumentummal történt) (1)

49

 
  

III Az EU-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok

 
  

AZ EU-SZERZŐDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

 

*

A Tanács 2007/238/KKBP határozata (2007. április 19.) az Európai Unió szudáni különleges képviselőjének kinevezéséről

52

 
  

Helyesbítések

 
 

*

Helyesbítés az Európai Unió Közszolgálati Törvényszékének felállításáról szóló, 2004. november 2-i 2004/752/EK, Euratom határozathoz (  HL L 333., 2004.11.9.)

54

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office