←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 102
50. évfolyam
2007. április 19.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 417/2007/EK rendelete (2007. április 18.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

  

A Bizottság 418/2007/EK rendelete (2007. április 18.) a marha- és borjúhúsra vonatkozó export-visszatérítések rögzítéséről

3

  

A Bizottság 419/2007/EK rendelete (2007. április 18.) a tojásra vonatkozó export-visszatérítések megállapításáról

7

  

A Bizottság 420/2007/EK rendelete (2007. április 18.) a baromfihúsra vonatkozó export-visszatérítések mértékének megállapításáról

9

  

A Bizottság 421/2007/EK rendelete (2007. április 18.) a 2375/2002/EK rendelet által a kiválótól eltérő minőségű közönséges búzára megnyitott közösségi vámkontingens II. alkontingensén belüli behozatalra vonatkozó engedély iránt 2007. április 9. és 2007. április 16. között benyújtott kérelmekre alkalmazandó odaítélési együttható rögzítéséről

11

  

A Bizottság 422/2007/EK rendelete (2007. április 18.) a baromfihús- és tojáságazatban érvényes, valamint a tojásalbuminra vonatkozó irányadó árak rögzítéséről és az 1484/95/EK rendelet módosításáról

12

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Bizottság

  

2007/236/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2004. október 20.) az EK-Szerződés 81. cikke (1) bekezdése szerinti eljárásról (COMP/C.38.238/B.2) - Raw Tobacco ügy - Spanyolország (az értesítés a C(2004) 4030. számú dokumentummal történt)

14
HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office