←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 100
50. évfolyam
2007. április 17.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

 

*

A Tanács 407/2007/EK rendelete (2007. április 16.) a Kínai Népköztársaságból származó fagyasztott földieper behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes intézkedések kivetéséről és az e behozatalokra kivetett ideiglenes vám megszüntetéséről

1

  

A Bizottság 408/2007/EK rendelete (2007. április 16.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

14

 

*

A Bizottság 409/2007/EK rendelete (2007. április 16.) az Amerikai Egyesült Államokból származó egyes termékek behozatalára vonatkozó kiegészítő vámok megállapításáról szóló 673/2005/EK tanácsi rendelet I. és II. mellékletének felváltásáról

16

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Bizottság

  

2007/232/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. március 26.) a glufozinát-ammónium gyomirtó szerrel szembeni tűrőképességre géntechnológiával módosított olajrepce (Brassica napus L., Ms8, Rf3 és Ms8xRf3 vonal) termékeknek a 2001/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel összhangban történő forgalomba hozataláról (az értesítés a C(2007) 1234. számú dokumentummal történt)

20

  

2007/233/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. április 12.) a belső elszámolóárral foglalkozó szakértői csoportban, vagyis a közös transzferárfórumban a magánszektort képviselő tagok kinevezéséről

25

  

2007/234/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. április 16.) az 1493/1999/EK tanácsi rendelet alapján Románia által benyújtott, a bortermelési potenciálra vonatkozó jegyzékről (az értesítés a C(2007) 1587. számú dokumentummal történt)

27
HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office