←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 99
50. évfolyam
2007. április 14.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 402/2007/EK rendelete (2007. április 13.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

  

A Bizottság 403/2007/EK rendelete (2007. április 13.) a gabonaágazatban 2007. április 16-tól alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról

3

  

A Bizottság 404/2007/EK rendelete (2007. április 13.) az 1898/2005/EK rendelettel megnyitott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott 29. egyedi pályázati eljárás tekintetében a tejszín, a vaj és a vajkoncentrátum közösségi piacon történő értékesítésére vonatkozó maximális támogatás megállapításáról

6

  

A Bizottság 405/2007/EK rendelete (2007. április 13.) az 1898/2005/EK rendelettel megnyitott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott 29. egyedi pályázati eljárás tekintetében a vajkoncentrátum maximális támogatásának megállapításáról

8

 

*

A Bizottság 406/2007/EK rendelete (2007. április 12.) az Egyesült Királyság lobogója alatt közlekedő hajóknak az I. és II. övezet közösségi és nemzetközi vizein a heringre vonatkozó halászati tilalmáról

9

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Bizottság

  

2007/229/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. április 11.) a bizalmas adatokhoz való tudományos célú hozzáférésre feljogosított kutatókat foglalkoztató szervezetek jegyzékének megállapításáról szóló 2004/452/EK irányelv módosításáról (az értesítés a C(2007) 1546. számú dokumentummal történt) (1)

11

  

2007/230/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. április 12.) a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályokkal kapcsolatos formanyomtatványról (az értesítés a C(2007) 1470. számú dokumentummal történt)

14

  

2007/231/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. április 12.) a kizárólag gyermekbiztos öngyújtók forgalomba hozatalát biztosító és az újszerű öngyújtók forgalomba hozatalát tiltó, tagállamok által meghozandó intézkedések előírásáról szóló 2006/502/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2007) 1567. számú dokumentummal történt) (1)

16

 
  

Helyesbítések

 
 

*

Helyesbítés az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelethez (  HL L 248., 2002.9.16.) (Magyar nyelvű különkiadás, 01. fejezet, 04. kötet, 74. o.)

18

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office