←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 98
50. évfolyam
2007. április 13.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 393/2007/EK rendelete (2007. április 12.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 394/2007/EK rendelete (2007. április 12.) a mezőgazdasági termékek ökológiai termeléséről, valamint a mezőgazdasági termékeken és élelmiszereken erre utaló jelölésekről szóló 2092/91/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról

3

  

A Bizottság 395/2007/EK rendelete (2007. április 12.) a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes tejtermékekre vonatkozó visszatérítési ráták módosításáról

5

  

A Bizottság 396/2007/EK rendelete (2007. április 12.) a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes gabona- és rizstermékekre vonatkozó visszatérítési ráták megállapításáról

7

  

A Bizottság 397/2007/EK rendelete (2007. április 12.) a tej és tejtermékek export-visszatérítésének megállapításáról

11

  

A Bizottság 398/2007/EK rendelete (2007. április 12.) a vajra vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzítéséről az 581/2004/EK rendelet által szabályozott folyamatos pályázati eljárás keretében

15

  

A Bizottság 399/2007/EK rendelete (2007. április 12.) a gabonafélék, illetve rizs felhasználásával készült feldolgozott termékek exportjára alkalmazandó visszatérítések rögzítéséről

17

 

*

A Bizottság 400/2007/EK rendelete (2007. április 12.) a Kongói Demokratikus Köztársaság tekintetében a fegyverembargót megsértő személyekkel szemben meghatározott, egyedi korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 1183/2005/EK tanácsi rendelet módosításáról

20

  

A Bizottság 401/2007/EK rendelete (2007. április 12.) a jó minőségű friss, mélyhűtött, illetve fagyasztott marha- és borjúhúsokra vonatkozó behozatali engedélyek kiadásáról

22

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Bizottság

  

2007/227/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. április 11.) a 2005/393/EK határozatnak a kéknyelvbetegséggel kapcsolatban korlátozás alá vont körzetek tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2007) 1525. számú dokumentummal történt) (1)

23

  

2007/228/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. április 11.) a juh- és kecskefélék romániai azonosítási és nyilvántartási rendszerére vonatkozó átmeneti intézkedések megállapítása a 21/2004/EK tanácsi rendeletben előírtak szerint (az értesítés a C(2007) 1527. számú dokumentummal történt) (1)

27

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office