←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 96
50. évfolyam
2007. április 11.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

 

*

A Tanács 383/2007/EK rendelete (2007. április 4.) a Kínai Népköztársaságból, Szaúd-Arábiából, Fehéroroszországból és a Koreai Köztársaságból származó szintetikus poliészter vágott szálak behozatalára alkalmazandó dömpingellenes intézkedések részleges időközi felülvizsgálatának megszüntetéséről

1

  

A Bizottság 384/2007/EK rendelete (2007. április 10.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

7

 

*

A Bizottság 385/2007/EK rendelete (2007. április 10.) az 1483/2006/EK rendeletnek a tagállamok intervenciós hivatalai birtokában lévő gabonaféléknek a közösségi piacon történő viszonteladására irányuló folyamatos pályázati felhívás tárgyát képező mennyiségek tekintetében történő módosításáról

9

 

*

A Bizottság 386/2007/EK rendelete (2007. április 10.) a tagállamok intervenciós hivatalai birtokában lévő gabonafélék kivitelére irányuló folyamatos pályázati eljárás megnyitásáról szóló 990/2006/EK rendelet módosításáról és kiigazításáról

14

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Bizottság

  

2007/224/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. április 4.) az EN 71-1:2005 „Gyermekjátékok biztonsága - 1. rész: Mechanikai és fizikai tulajdonságok” szabvány hivatkozásainak az ütközési felületen tapadókoronggal ellátott lövedékes játékokra vonatkozó, a játékok biztonságáról szóló 88/378/EGK tanácsi irányelvben előírt műszaki követelmények tekintetében történő közzétételéről (az értesítés a C(2007) 1460. számú dokumentummal történt) (1)

18

  

AJÁNLÁSOK

  

Bizottság

  

2007/225/EK

 
 

*

A Bizottság ajánlása (2007. április 3.) a gabonafélékben és egyes egyéb növényi eredetű termékekben, illetve azok felületén található peszticid-szermaradványok megengedett legmagasabb mértékének való megfelelést biztosító 2007. évi összehangolt közösségi ellenőrzési programról és a 2008. évi nemzeti ellenőrzési programokról (az értesítés a C(2007) 1452. számú dokumentummal történt) (1)

21

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office