←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 91
50. évfolyam
2007. március 31.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 360/2007/EK rendelete (2007. március 30.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

  

A Bizottság 361/2007/EK rendelete (2007. március 30.) a gabonaágazatban 2007. április 1-jetől alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról

3

  

A Bizottság 362/2007/EK rendelete (2007. március 30.) az 1898/2005/EK rendelettel megnyitott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott 28. egyedi pályázati eljárás tekintetében a vaj minimális értékesítési árának megállapításáról

6

  

A Bizottság 363/2007/EK rendelete (2007. március 30.) az 1898/2005/EK rendelettel megnyitott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott 28. egyedi pályázati eljárás tekintetében a tejszín, a vaj és a vajkoncentrátum közösségi piacon történő értékesítésére vonatkozó maximális támogatás megállapításáról

8

  

A Bizottság 364/2007/EK rendelete (2007. március 30.) az 1898/2005/EK rendelettel megnyitott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott 28. egyedi pályázati eljárás tekintetében a vajkoncentrátum maximális támogatásának megállapításáról

10

  

A Bizottság 365/2007/EK rendelete (2007. március 30.) a vaj minimális értékesítési árának meghatározásáról a 2771/1999/EK rendeletben nevezett folyamatos pályáztatás keretében kiadott 60. egyenkénti pályázati felhívásra

11

  

A Bizottság 366/2007/EK rendelete (2007. március 30.) a cukorágazat egyes termékeire az 1002/2006/EK rendelet által a 2006/2007-es gazdasági évre rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

12

 

*

A Bizottság 367/2007/EK rendelete (2007. március 30.) az intervenciós hivatalok birtokában lévő gabonafélék értékesítési eljárásának és feltételeinek megállapításáról szóló 2131/93/EGK rendelet módosításáról

14

  

A Bizottság 368/2007/EK rendelete (2007. március 30.) a B rendszerű kiviteli engedélyek kibocsátásáról a gyümölcs- és zöldségágazatban (alma)

16

  

IRÁNYELVEK

 

*

A Bizottság 2007/19/EK irányelve (2007. március 30.) az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő műanyagokról és műanyag tárgyakról szóló 2002/72/EK irányelv és az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő műanyagok és műanyag tárgyak komponensei kioldódásának vizsgálatához alkalmazndó élelmiszer-utánzó modellanyagok listájának megállapításáról szóló 85/572/EGK tanácsi irányelv módosításáról (1)

17

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Bizottság

  

2007/204/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2006. szeptember 26.) a Szlovák Köztársaság által a Konas, s. r. o. társaságnak nyújtott C 42/2005 (ex N 66/2005, ex N 195/2005) állami támogatásról (az értesítés a C(2006) 4205. számú dokumentummal történt) (1)

37

  

2007/205/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. március 22.) az egyes illékony szerves vegyületek kibocsátásának korlátozásáról szóló 2004/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv végrehajtására vonatkozó első tagállami jelentés egységes formátumának létrehozásáról (az értesítés a C(2007) 1236. számú dokumentummal történt) (1)

48

  

2007/206/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. március 29.) a közös halászati politika keretében a nyílt tengeri/távolsági flotta tekintetében felállított regionális tanácsadó testület működésének megkezdéséről

52

 
  

Helyesbítések

 
 

*

Helyesbítés az Európai Atomenergia-közösség (Euratom) és Ukrajna Minisztertanácsa között létrejött, az atomenergia békés célú felhasználása terén való együttműködésről szóló megállapodás aláírásáról és megkötéséről szóló, 2006. április 4-i 2006/635/Euratom bizottsági határozathoz (  HL L 261., 2006.9.22.)

53

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office