←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 90
50. évfolyam
2007. március 30.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

 

*

A Tanács 337/2007/EK Euratom rendelete (2007. március 27.) az Európai Közösségek Bulgária és Románia területén kiküldetésben lévő tisztviselői és egyéb alkalmazottai napidíja mértékének 2007. január 1-jétől történő kiigazításáról

1

  

A Bizottság 338/2007/EK rendelete (2007. március 29.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

3

  

A Bizottság 339/2007/EK rendelete (2007. március 29.) a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes tejtermékekre vonatkozó visszatérítési ráták rögzítéséről

5

  

A Bizottság 340/2007/EK rendelete (2007. március 29.) a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes gabona- és rizstermékekre vonatkozó visszatérítési ráták megállapításáról

8

 

*

A Bizottság 341/2007/EK rendelete (2007. március 29.) a harmadik országokból behozott fokhagymára és más mezőgazdasági termékekre vonatkozóan vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről, valamint származási bizonyítványok rendszerének bevezetéséről

12

 

*

A Bizottság 342/2007/EK rendelete (2007. március 29.) az intervenciós központok meghatározása és a hántolatlan rizs intervenciós hivatalok által történő átvétele tekintetében a 489/2005/EK rendelet Bulgária és Románia európai uniós csatlakozását követő módosításáról

23

  

A Bizottság 343/2007/EK rendelete (2007. március 29.) a további feldolgozás nélkül exportált fehér cukorra és nyerscukorra vonatkozó export-visszatérítések megállapításáról

26

  

A Bizottság 344/2007/EK rendelete (2007. március 29.) a további feldolgozás nélkül exportált szirupokra és más cukorágazati termékekre vonatkozó export-visszatérítések megállapításáról

28

  

A Bizottság 345/2007/EK rendelete (2007. március 29.) a 958/2006/EK rendelet által előírt folyamatos pályázati felhívás keretében a fehér cukorra vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzítéséről

30

  

A Bizottság 346/2007/EK rendelete (2007. március 29.) a tej és tejtermékek export-visszatérítésének megállapításáról

31

  

A Bizottság 347/2007/EK rendelete (2007. március 29.) a vajra vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzítéséről az 581/2004/EK rendelet által szabályozott folyamatos pályázati eljárás keretében

35

  

A Bizottság 348/2007/EK rendelete (2007. március 29.) a gabonafélék, illetve rizs felhasználásával készült feldolgozott termékek exportjára alkalmazandó visszatérítések rögzítéséről

37

  

A Bizottság 349/2007/EK rendelete (2007. március 29.) a gabonaalapú keveréktakarmányok export-visszatérítéseinek rögzítéséről

40

  

A Bizottság 350/2007/EK rendelete (2007. március 29.) a gabonaágazatban alkalmazandó termelési visszatérítések rögzítéséről

42

  

A Bizottság 351/2007/EK rendelete (2007. március 29.) a tunéziai vámkontingens keretén belüli olívaolaj-behozatali engedélyek kiállításáról

43

  

A Bizottság 352/2007/EK rendelete (2007. március 29.) a 38/2007/EK rendelet által előírt folyamatos pályázati felhívás keretében a fehér cukorra vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzítéséről

44

  

A Bizottság 353/2007/EK rendelete (2007. március 29.) a cukorágazatba tartozó, a Szerződés I. melléklete által nem szabályozott, áru formában exportált egyes termékekre vonatkozó visszatérítési ráta rögzítéséről

45

  

A Bizottság 354/2007/EK rendelete (2007. március 29.) az egyes tagállamokban a 2007. március 1-je és augusztus 31-e közötti időszakban a vaj felvásárlásának megindításáról szóló 195/2007/EK rendelet módosításáról

47

  

A Bizottság 355/2007/EK rendelete (2007. március 29.) a gabonafélék, a lisztek és a búzából vagy rozsból készült dara és durva őrlemény exportjára alkalmazandó visszatérítések rögzítéséről

48

  

A Bizottság 356/2007/EK rendelete (2007. március 29.) a gabonafélékre járó visszatérítésre alkalmazandó korrekciós tényező rögzítéséről

50

  

A Bizottság 357/2007/EK rendelete (2007. március 29.) a maláta exportjára adható visszatérítések rögzítéséről

52

  

A Bizottság 358/2007/EK rendelete (2007. március 29.) a malátára járó visszatérítésre alkalmazandó korrekciós tényező rögzítéséről

54

  

A Bizottság 359/2007/EK rendelete (2007. március 29.) a gabonaágazat termékeire és a rizsre a közösségi és nemzeti élelmiszersegély-akciók keretében alkalmazandó visszatérítések rögzítéséről

56

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Tanács

  

2007/198/Euratom

 
 

*

A Tanács határozata (2007. március 27.) a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás létrehozásáról és részére kedvezmények nyújtásáról

58

  

Bizottság

  

2007/199/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2006. december 6.) a repülési ágazatban folytatott kutatásra és fejlesztésre vonatkozóan Belgium által végrehajtott támogatási programról (az értesítés a C(2006) 5792. számú dokumentummal történt) (1)

73

  

2007/200/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2006. december 6.) a kutatás és fejlesztés területén a Techspace Aero számára Belgium által nyújtott állami támogatásról (az értesítés a C(2006) 5799. számú dokumentummal történt) (1)

79

  

2007/201/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. március 27.) a Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov. Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni ideiglenes növény-egészségügyi szükségintézkedésekről szóló 2002/757/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2007) 1292. számú dokumentummal történt)

83

  

2007/202/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. március 27.) egyes lengyelországi hús-, hal- és tejágazati létesítményekre vonatkozóan a 2003. évi csatlakozási okmány XII. melléklete B. függelékének módosításáról (az értesítés a C(2007) 1305. számú dokumentummal történt) (1)

86

  

MEGÁLLAPODÁSOK

  

Tanács

 

*

Tájékoztatás az Európai Közösség és a Kínai Népköztársaság között, az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) XXIV. cikkének 6. pontja és XXVIII. cikke értelmében, levélváltás formájában létrejött megállapodás hatálybalépéséről

92

 

*

Tájékoztatás az Európai Közösség és Tajvan, Penghu, Kinmen és Matsu külön vámterület között, az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) XXIV. cikkének 6. pontja és XXVIII. cikke értelmében, levélváltás formájában létrejött megállapodás hatálybalépéséről

92

 

*

Tájékoztatás az Európai Közösség és Malajzia között, az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) XXIV. cikkének 6. pontja és XXVIII. cikke értelmében, levélváltás formájában létrejött megállapodás hatálybalépéséről

92

 

*

Tájékoztatás az Európai Közösség és az Argentin Köztársaság között levélváltás formájában létrejött, a Ciprusi Köztársaság, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Szlovák Köztársaság és a Szlovén Köztársaság engedményes listáin szereplő engedményeknek ezen országok Európai Közösséghez való csatlakozása során történő módosításáról szóló megállapodás hatálybalépéséről

92

 

*

Tájékoztatás az Európai Közösség és Brazília között levélváltás formájában létrejött, a Ciprusi Köztársaság, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Szlovák Köztársaság és a Szlovén Köztársaság engedményes listáin szereplő engedményeknek ezen országoknak az Európai Közösséghez való csatlakozására tekintettel történő módosításáról szóló megállapodás hatálybalépéséről

93

 

*

Tájékoztatás az Európai Közösség és Uruguay közötti, levélváltás formájában létrejött, a Ciprusi Köztársaság, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Szlovák Köztársaság és a Szlovén Köztársaság engedményes listáin szereplő engedményeknek ezen országok Európai Közösséghez való csatlakozása során történő módosításáról szóló megállapodás hatálybalépéséről

93

 
  

III Az EU-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok

 
  

AZ EU-SZERZŐDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

 

*

A Tanács 2007/203/KKBP együttes fellépése (2007. március 27.) egy esetleges, európai uniós különleges képviselői komponenst is magában foglaló koszovói nemzetközi polgári misszió létrehozásának előkészítésében részt vevő uniós csoport megbízatásának meghosszabbításáról (NPM/EUKK előkészítő csoport)

94

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office