←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 87
50. évfolyam
2007. március 28.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 325/2007/EK rendelete (2007. március 27.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 326/2007/EK rendelete (2007. március 27.) a sertéshúságazatban a kiviteli engedélyek kibocsátási időpontjai tekintetében az 1518/2003/EK rendelettől a 2007. évben való eltérésről

3

 

*

A Bizottság 327/2007/EK rendelete (2007. március 27.) a marha- és borjúhúságazat kiviteli engedélyeinek kiállítási időpontjait illetően az 1445/95/EK rendelettől való eltérésről a 2007. évben

5

 

*

A Bizottság 328/2007/EK rendelete (2007. március 27.) a tojás- és baromfihús-ágazat kiviteli engedélyeinek kiállítási időpontjait illetően az 596/2004/EK és a 633/2004/EK rendeletek alóli, 2007-re vonatkozó eltérésről

7

  

IRÁNYELVEK

 

*

A Bizottság 2007/18/EK irányelve (2007. március 27.) a 2006/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek bizonyos intézményeknek az irányelv hatálya alá sorolása, illetve az irányelv hatálya alóli kivonása, valamint a multilaterális fejlesztési bankoknak való kitettség kezelése tekintetében történő módosításáról (1)

9

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Tanács

  

2007/186/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2007. március 22.) a Régiók Bizottsága egy román tagjának kinevezéséről

11

  

2007/187/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2007. március 22.) a Régiók Bizottsága két német tagjának és két német póttagjának kinevezéséről

12

  

Bizottság

  

2007/188/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. március 26.) a Kohéziós Alapból a 2007-2013 közötti időszakra történő finanszírozásra jogosult tagállamok jegyzékének megállapításáról szóló 2006/596/EK határozat Bulgária és Románia tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2007) 1282. számú dokumentummal történt)

13

  

2007/189/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. március 26.) a strukturális alapokból a konvergencia-célkitűzés alapján 2007 és 2013 között nyújtott támogatásra jogosult régiók jegyzékének felállításáról szóló 2006/595/EK határozat Bulgária és Románia tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2007) 1283. számú dokumentummal történt)

15

  

2007/190/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. március 26.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapból az „európai területi együttműködés” célkitűzés határokon átnyúló és transznacionális alkotóeleme alapján a 2007-2013-as időszakra nyújtott támogatásra jogosult régiók és területek jegyzékének felállításáról szóló 2006/769/EK határozat Bulgária és Románia tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2007) 1284. számú dokumentummal történt)

16

  

2007/191/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. március 26.) a „konvergencia” célkitűzés keretében történő kötelezettségvállalási előirányzatok tagállamonkénti indikatív felosztásának a 2007-től 2013-ig terjedő időszakra történő rögzítéséről szóló 2006/594/EK határozat Bulgária és Románia tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2007) 1290. számú dokumentummal történt)

18

 
  

III Az EU-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok

 
  

AZ EU-SZERZŐDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

 

*

A Tanács 2007/192/KKBP együttes fellépése (2007. március 27.) a Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK) biztonsági ágazatának reformja keretében az Európai Unió tanács- és segítségnyújtási missziójáról szóló 2005/355/KKBP együttes fellépés módosításáról

22

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office