←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 86
50. évfolyam
2007. március 27.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Bizottság

  

2007/175/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2006. július 19.) a Hollandia által végrehajtani tervezett, Appingedam szélessávú infrastruktúráját érintő C 35/2005 állami támogatásról (az értesítés a C(2006) 3226. számú dokumentummal történt) (1)

1

  

2007/176/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2006. december 11.) az elektronikus hírközlő hálózatokra, az elektronikus hírközlési szolgáltatásokra és a kapcsolódó eszközökre és szolgáltatásokra vonatkozó szabványoknak és/vagy előírásoknak minden korábbi változat helyébe lépő jegyzékéről (az értesítés a C(2006) 6364. számú dokumentummal történt) (1)

11

  

2007/177/EK

 
 

*

Az Európai Közösség és a Chilei Köztársaság közötti, az állatok és állati termékek, növények és növényi termékek és más áruk kereskedelmére és az állatjóllétre alkalmazandó egészségügyi és növény-egészségügyi intézkedésekről szóló megállapodás szerint felállított közös irányítóbizottság 1/2006 határozata (2006. november 9.) a megállapodás IV. melléklete IC., IIIA., IIIB. és XI. függelékének módosításáról

20

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office