←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 85
50. évfolyam
2007. március 27.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 322/2007/EK rendelete (2007. március 26.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 323/2007/EK rendelete (2007. március 26.) a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról és a 79/117/EGK irányelv módosításáról szóló 850/2004/EK rendelet V. mellékletének módosításáról (1)

3

 

*

A Bizottság 324/2007/EK rendelete (2007. március 23.) egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról

5

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Bizottság

  

2007/184/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. március 23.) az EN 71-1:2005 „Gyermekjátékok biztonsága - 1. rész: Mechanikai és fizikai tulajdonságok” szabvány hivatkozásainak a félgömb alakú játékokra vonatkozó, a játékok biztonságáról szóló 88/378/EGK tanácsi irányelvben előírt műszaki követelmények tekintetében történő közzétételéről (az értesítés a C(2007) 1256. számú dokumentummal történt) (1)

7

 
  

III Az EU-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok

 
  

AZ EU-SZERZŐDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

 

*

A Tanács 2007/185/KKBP együttes fellépése (2007. március 19.) az OPCW-nek a tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni EU-stratégia végrehajtásának keretében folytatott tevékenységeinek támogatásáról

10

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office