←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 84
50. évfolyam
2007. március 24.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

 

*

A Tanács 315/2007/EK rendelete (2007. március 19.) a 2597/97/EK rendelettől az Észtországban termelt fogyasztói tej tekintetében való eltérésről szóló átmeneti intézkedések megállapításától

1

  

A Bizottság 316/2007/EK rendelete (2007. március 23.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

2

 

*

A Bizottság 317/2007/EK rendelete (2007. március 23.) a kiváló minőségű friss, hűtött és fagyasztott marhahús és fagyasztott bivalyhús vámkontingenseinek megnyitásáról és kezeléséről szóló 936/97/EK rendelet módosításáról

4

 

*

A Bizottság 318/2007/EK rendelete (2007. március 23.) egyes madarak Közösségbe történő behozatalára vonatkozó állat-egészségügyi feltételek és a karantén alá helyezésükkel kapcsolatos feltételek megállapításáról (1)

7

 

*

A Bizottság 319/2007/EK rendelete (2007. március 22.) a Lengyelország lobogója alatt közlekedő hajóknak a 3L NAFO-övezetben a norvég garnélára vonatkozó halászati tilalmáról

30

 

*

A Bizottság 320/2007/EK rendelete (2007. március 22.) az Írország lobogója alatt közlekedő hajóknak az I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d, VIII e, XII és XIV ICES-övezet közösségi és nemzetközi vizein a kék puha tőkehalra vonatkozó halászati tilalmáról

32

 

*

A Bizottság 321/2007/EK rendelete (2007. március 23.) az egyes árucikkeknek a Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról szóló 396/92/EGK rendelet módosításáról

34

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Tanács

  

2007/180/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2007. március 19.) a Régiók Bizottsága egy olasz tagjának és két olasz póttagjának kinevezéséről

35

  

2007/181/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2007. március 19.) a Régiók Bizottsága egy holland póttagjának kinevezéséről

36

  

Bizottság

  

2007/182/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. március 19.) a szarvasfélékben előforduló krónikus sorvadásos betegség felméréséről (az értesítés a C(2007) 860. számú dokumentummal történt) (1)

37

  

2007/183/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. március 23.) az egyes harmadik országokban előforduló magas patogenitású madárinfluenzával kapcsolatban a fogságban élő madarak behozatalára vonatkozó egyes védekezési intézkedésekről szóló 2005/760/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2007) 1259. számú dokumentummal történt) (1)

44

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office