←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 82
50. évfolyam
2007. március 23.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

 

*

A Tanács 309/2007/EK rendelete (2007. március 19.) a 9. Európai Fejlesztési Alapra alkalmazandó 2003. március 27-i pénzügyi szabályzat módosításáról

1

  

A Bizottság 310/2007/EK rendelete (2007. március 22.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

4

 

*

A Bizottság 311/2007/EK rendelete (2007. március 19.) a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 574/72/EGK tanácsi rendelet módosításáról

6

  

A Bizottság 312/2007/EK rendelete (2007. március 22.) az egyes tagállamokban a 2007. március 1-je és augusztus 31-e közötti időszakban a vaj felvásárlásának megindításáról szóló 195/2007/EK rendelet módosításáról

24

  

A Bizottság 313/2007/EK rendelete (2007. március 22.) a közönséges búza exportjára a 936/2006/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében benyújtott ajánlatokról

25

  

A Bizottság 314/2007/EK rendelete (2007. március 22.) a borágazat termékeire vonatkozó kiviteli engedélyek kiállításáról

26

  

IRÁNYELVEK

 

*

A Bizottság 2007/17/EK irányelve (2007. március 22.) a kozmetikai termékekről szóló 76/768/EGK tanácsi irányelv III. és VI. mellékletének a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítása céljából való módosításáról (1)

27

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Bizottság

  

2007/179/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. március 22.) az egyes vetőmagokra és gabonavetőmagokra vonatkozó finnországi támogatásnak a 2006. évre történő engedélyezéséről (az értesítés a C(2007) 1280. számú dokumentummal történt)

31

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office