←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 80
50. évfolyam
2007. március 21.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 295/2007/EK rendelete (2007. március 20.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 296/2007/EK rendelete (2007. március 20.) a Bulgáriában és Romániában a rostlen és a rostkender ágazatában alkalmazandó átmeneti intézkedésekről

3

  

A Bizottság 297/2007/EK rendelete (2007. március 20.) az 593/2004/EK és az 1251/96/EK rendeletben foglalt keretek között, a tojás- és a baromfihús-ágazat egyes termékeire vonatkozó behozatali engedélyek iránt 2007 márciusban benyújtott kérelmek elfogadhatósága mértékének meghatározásáról

5

  

A Bizottság 298/2007/EK rendelete (2007. március 20.) a baromfihús-ágazat egyes termékei tekintetében az 1431/94/EK rendelet értelmében 2007 márciusában benyújtott behozatali engedély iránti kérelmek elfogadási mértékének meghatározásáról

7

  

A Bizottság 299/2007/EK rendelete (2007. március 20.) a baromfihús-ágazat egyes termékei tekintetében a 2497/96/EK rendelet értelmében 2007 márciusában benyújtott behozatali engedély iránti kérelmek elfogadási mértékének meghatározásáról

9

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Bizottság

  

2007/174/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. március 20.) a 2003/467/EK határozat Olaszország egyes régióinak hivatalosan szarvasmarhatuberkulózis-mentessé, szarvasmarhabrucellózis-mentessé és a szarvasmarhák enzootikus leukózisától mentessé nyilvánítása, valamint Lengyelország egy régiójának hivatalosan a szarvasmarhák enzootikus leukózisától mentessé nyilvánítása tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2007) 1201. számú dokumentummal történt) (1)

11

 
  

Helyesbítések

 
 

*

Helyesbítés a környezetvédelem területén elfogadott 73/239/EGK, 74/557/EGK és 2002/83/EK irányelveknek Bulgária és Románia csatlakozására tekintettel történő kiigazításáról szóló, 2006. november 20-i 2006/105/EK tanácsi irányelvhez (  HL L 363., 2006.12.20.)

15

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office