←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 78
50. évfolyam
2007. március 17.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 280/2007/EK rendelete (2007. március 16.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

  

A Bizottság 281/2007/EK rendelete (2007. március 16.) az 1898/2005/EK rendelettel megnyitott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott 27. egyedi pályázati eljárás tekintetében a vaj minimális értékesítési árának megállapításáról

3

  

A Bizottság 282/2007/EK rendelete (2007. március 16.) az 1898/2005/EK rendelettel megnyitott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott 27. egyedi pályázati eljárás tekintetében a tejszín, a vaj és a vajkoncentrátum közösségi piacon történő értékesítésére vonatkozó maximális támogatás megállapításáról

5

  

A Bizottság 283/2007/EK rendelete (2007. március 16.) az 1898/2005/EK rendelettel megnyitott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott 27. egyedi pályázati eljárás tekintetében a vajkoncentrátum maximális támogatásának megállapításáról

7

  

A Bizottság 284/2007/EK rendelete (2007. március 16.) a vaj minimális értékesítési árának meghatározásáról a 2771/1999/EK rendeletben nevezett folyamatos pályáztatás keretében kiadott 59. egyenkénti pályázati felhívásra

8

  

A Bizottság 285/2007/EK rendelete (2007. március 16.) az 1233/2006/EK rendelet keretében a sertéshús-ágazat egyes termékeiből 2007 márciusában rendelkezésre álló mennyiség meghatározásáról

9

  

A Bizottság 286/2007/EK rendelete (2007. március 16.) a sertéshúságazat egyes termékeire vonatkozó, 2007. április 1. és június 30. közötti időszakra szóló közösségi behozatali vámkontingensek keretében 2007 márciusában benyújtott behozatali engedély iránti kérelmek elfogadhatósága mértékének meghatározásáról

11

 

*

A Bizottság 287/2007/EK rendelete (2007. március 16.) az állati eredetű élelmiszerekben található állatgyógyászati készítmények maximális maradékanyag-határértékeinek megállapítására szolgáló közösségi eljárás kialakításáról szóló 2377/90/EGK tanácsi rendelet II. mellékletének a ginseng és annak szabványosított kivonatai és készítményei tekintetében történő módosításáról (1)

13

 

*

A Bizottság 288/2007/EK rendelete (2007. március 16.) az 1043/2005/EK rendelet értelmében egyes tej- és tojástermékekre export-visszatérítés nyújtásának követelményei tekintetében Bulgária és Románia csatlakozása következtében elfogadandó átmeneti intézkedések megállapításáról

15

 

*

A Bizottság 289/2007/EK rendelete (2007. március 16.) az importengedélyek rendszere alá tartozó mezőgazdasági termékek behozatali vámkontingenseinek kezelésére vonatkozó közös szabályok megállapításáról szóló 1301/2006/EK rendeletnek Bulgária és Románia európai uniós csatlakozása miatt történő kiigazításáról

17

 

*

A Bizottság 290/2007/EK rendelete (2007. március 16.) a 318/2006/EK tanácsi rendelet 19. cikkében említett százaléknak a 2007/2008. gazdasági évre történő meghatározásáról

20

  

A Bizottság 291/2007/EK rendelete (2007. március 16.) gabonaágazatban 2007. március 16-tól alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról szóló 272/2007/EK rendelet módosításáról

24

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Tanács

  

2007/168/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2007. február 22.) a Közösségi Növényfajta-hivatal alelnökének kinevezéséről

27

  

Bizottság

  

2007/169/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. március 16.) a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai ágazatban működő ajánlatkérők beszerzési eljárásainak összehangolásáról szóló 2004/17/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 30. cikke (1) bekezdése hatályának egyes dániai futár- és csomagszállító szolgáltatásokra való kiterjesztéséről (az értesítés a C(2007) 840. számú dokumentummal történt) (1)

28

  

MEGÁLLAPODÁSOK

  

Tanács

 

*

Tájékoztatás az Európai Közösség és a Marokkói Királyság között létrejött halászati partnerségi megállapodás hatálybalépésének időpontjáról

31

 

*

Tájékoztató az Európai Közösség és Bosznia és Hercegovina közötti, Bosznia és Hercegovinának a közösségi programokban való részvételére vonatkozó általános elvekről szóló keretmegállapodás hatálybalépésének időpontjáról

31

 
  

Helyesbítések

 
 

*

Helyesbítés a színezékeken és édesítőszereken kívüli egyéb élelmiszer-adalékanyagokról szóló 95/2/EK irányelv és az élelmiszerekben felhasználandó édesítőszerekről szóló 94/35/EK irányelv módosításáról szóló, 2006. július 5-i 2006/52/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvhez (  HL L 204., 2006.7.26.)

32

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office