←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 77
50. évfolyam
2007. március 16.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

KÖLTSÉGVETÉSEK

  

Európai Parlament

  

2007/143/EK, Euratom

 
 

*

Az Európai Unió 2007-es pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésének végleges elfogadása

I/1

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

A.Az általános költségvetés bevezetése és finanszírozása

I/9

B.Általános bevételi kimutatás költségvetési soronkénti bontásban

I/19

- 1. cím:Saját források

I/20

- 3. cím:Többletek, egyenlegek és kiigazítások

I/41

- 4. cím:Az intézményekkel és más közösségi szervekkel kapcsolatban álló személyektől származó bevételek

I/53

- 5. cím:Az intézmények igazgatási tevékenységéből származó bevételek

I/62

- 6. cím:Hozzájárulások és visszatérítések a közösségi megállapodások és programok keretén belül

I/73

- 7. cím:Késedelmi kamatok és pénzbírságok

I/97

- 8. cím:Hitelfelvételi és hitelfolyósítási műveletek

I/101

- 9. cím:Egyéb bevételek

I/118

C.Személyzet

I/121

D.Épületek

I/171

BEVÉTEL- ÉS KIADÁSKIMUTATÁS SZAKASZONKÉNT

I. szakasz:Parlament

I/175

-Bevételek

I/178

- 4. cím:A közösségi intézményekhez és egyéb közösségi szervezetekhez tartozó személyekkel kapcsolatos bevételek

I/178

- 5. cím:Az intézmény adminisztratív működéséből származó bevételek

I/181

- 6. cím:Hozzájárulások és visszatérítések közösségi megállapodások és programok keretében

I/187

- 9. cím:Egyéb bevételek

I/189

-Kiadások

I/191

- 1. cím:Az intézménynél dolgozó személyek

I/192

- 2. cím:Épületek, bútorok, berendezések és egyéb működési költségek

I/208

- 3. cím:Az intézmény által betöltött általános funkciók gyakorlása során felmerülő költségek

I/218

- 4. cím:Az intézmény által betöltött különleges funkciók gyakorlása során felmerülő költségek

I/228

- 10. cím:Egyéb költségek

I/231

II. szakasz:Tanács

I/235

-Bevételek

I/238

- 4. cím:Különböző közösségi adók, levonások és járulékok

I/238

- 5. cím:Az intézmény adminisztratív működéséből származó bevételek

I/241

- 6. cím:Hozzájárulások és visszatérítések közösségi megállapodások és programok keretében

I/247

- 7. cím:Késedelmi kamat

I/249

- 9. cím:Egyéb bevételek

I/251

-Kiadások

I/253

- 1. cím:Az intézménynél dolgozó személyek

I/254

- 2. cím:Épületek, berendezések és egyéb működési költségek

I/267

- 3. cím:Az intézmény által betöltött különleges funkciók gyakorlása során felmerülő költségek

I/281

- 10. cím:Egyéb kiadások

I/294

IV. szakasz:Bíróság

I/297

-Bevételek

I/300

- 4. cím:Az intézménynél dolgozó személyektől származó bevételek

I/300

- 5. cím:Az intézmény adminisztratív működéséből származó bevételek

I/303

- 9. cím:Egyéb bevételek

I/308

-Kiadások

I/310

- 1. cím:Az intézmény állományához tartozó személyek

I/311

- 2. cím:Ingatlanok, berendezések és egyéb működési költségek

I/324

- 3. cím:Az intézmény által betöltött különleges funkciók gyakorlása során felmerülő költségek

I/336

- 10. cím:Egyéb költségek

I/338

V.szakasz:Számvevőszék

I/341

-Bevételek

I/344

- 4. cím:Az intézményeknél és egyéb közösségi szerveknél dolgozó személyektől származó bevételek

I/344

- 5. cím:Az intézmény adminisztratív működéséből származó bevételek

I/347

- 9. cím:Egyéb bevételek

I/353

-Kiadások

I/355

- 1. cím:Az intézménnyel kapcsolatos kiadások

I/356

- 2. cím:Épületek, bútorok, berendezések és egyéb működési költségek

I/370

- 10. cím:Egyéb költségek

I/383

VI. szakasz:Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

I/385

-Bevételek

I/388

- 4. cím:Az intézményeknél és egyéb közösségi szerveknél dolgozó személyektől származó bevételek

I/388

- 5. cím:Az intézmény adminisztratív működéséből származó bevételek

I/391

- 9. cím:Egyéb bevételek

I/397

-Kiadások

I/399

- 1. cím:Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos kiadások

I/400

- 2. cím:Épületek, berendezések és egyéb működési költségek

I/413

- 10. cím:Egyéb kiadások

I/427

VII. szakasz:Régiók Bizottsága

I/429

-Bevételek

I/432

- 4. cím:Az intézményeknél és egyéb közösségi szerveknél dolgozó személyektől származó bevételek

I/432

- 5. cím:Az intézmény adminisztratív működéséből származó bevételek

I/435

- 9. cím:Egyéb bevételek

I/441

-Kiadások

I/443

- 1. cím:Az intézménynél dolgozó személyek

I/444

- 2. cím:Épületek, berendezések és egyéb működési költségek

I/456

- 10. cím:Egyéb kiadások

I/469

VIII. szakasz:Európai ombudsman

I/471

-Bevételek

I/474

- 4. cím:A közösségi intézményekhez és egyéb közösségi szervezetekhez tartozó személyekkel kapcsolatos bevételek

I/474

- 6. cím:Közösségi egyezmények és programok hozzájárulásai és jóváírásai

I/477

- 9. cím:Egyéb bevételek

I/479

-Kiadások

I/481

- 1. cím:Az intézmény állományához tartozó személyekkel kapcsolatos kiadások

I/482

- 2. cím:Épületek, bútorok, berendezések és egyéb működési költségek

I/491

- 3. cím:Az intézmény által betöltött különleges funkciók gyakorlása során felmerülő költségek

I/497

- 10. cím:Egyéb költségek

I/503

IX. szakasz:Európai adatvédelmi biztos

I/505

-Bevételek

I/508

- 4. cím:Különböző közösségi adók, levonások és járulékok

I/508

- 9. cím:Egyéb bevételek

I/511

-Kiadások

I/513

- 1. cím:Az intézmény állományához tartozó személyekkel kapcsolatos kiadások

I/514

- 2. cím:Épületek, berendezések és egyéb működési költségek

I/526

- 10. cím:Egyéb kiadások

I/532

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

KÖLTSÉGVETÉSEK

  

Európai Parlament

 

*

II/1

III. szakasz:Bizottság (II. kötet)

II/1

--Bevételek

II/13

- 3. cím:Rendelkezésre álló többletek

II/15

- 4. cím:A közösségi intézményekhez és egyéb közösségi szervezetekhez tartozó személyekkel kapcsolatos bevételek

II/18

- 5. cím:Az intézmény adminisztratív működéséből származó bevételek

II/21

- 6. cím:Közösségi egyezmények és programok hozzájárulásai és jóváírásai

II/28

- 7. cím:Késedelmi kamatok és bírságok

II/52

- 8. cím:Hitelfelvételi és hitelfolyósítási műveletek

II/56

- 9. cím:Egyéb bevételek

II/65

--Kiadások

II/67

- XX. cím:Szakpolitikai területek szerint elkülönített igazgatási kiadások

II/71

- XX 01. alcím:Szakpolitikai területek szerint elkülönített igazgatási kiadások

II/76

- 01. cím:Gazdasági és pénzügyek

II/93

- 01 01. alcím:A gazdasági és pénzügyek területével kapcsolatos igazgatási kiadások

II/96

- 01 02. alcím:Gazdasági és monetáris unió

II/99

- 01 03. alcím:Nemzetközi gazdasági és pénzügyek

II/103

- 01 04. alcím:Pénzügyi műveletek és eszközök

II/107

- 02. cím:Vállalkozáspolitika

II/129

- 02 01. alcím:A vállalkozáspolitikai területtel kapcsolatos igazgatási kiadások

II/132

- 02 02. alcím:Versenyképesség, iparpolitika, innováció és vállalkozás

II/138

- 02 03. alcím:Áruk belső piaca és ágazati politikák

II/158

- 02 04. alcím:Együttműködés - világűr és biztonság

II/173

- 02 49. alcím:Azon programok igazgatási kiadásai, amelyek eszközeit az előző költségvetési rendeletnek megfelelően kötötték le

II/180

- 03. cím:Versenypolitika

II/187

- 03 01. alcím:A versenypolitikai területtel kapcsolatos igazgatási kiadások

II/190

- 03 03. alcím:Kartellek, trösztellenes tevékenység és liberalizáció

II/192

- 04. cím:Foglalkoztatási és szociális ügyek

II/195

- 04 01. alcím:A foglalkoztatási és szociális ügyek területével kapcsolatos igazgatási kiadások

II/198

- 04 02. alcím:Európai Szociális Alap

II/205

- 04 03. alcím:Munkavégzés Európában - szociális párbeszéd és mobilitás

II/225

- 04 04. alcím:Foglalkoztatás, társadalmi szolidaritás és nemek közötti egyenlőség

II/239

- 04 05. alcím:A globalizációhoz való alkalmazkodás elősegítését célzó európai alap (EGF)

II/264

- 04 06. alcím:Előcsatlakozási eszköz (IPA) - Humánerőforrás-fejlesztés

II/266

- 04 49. alcím:Azon programok igazgatási kiadásai, amelyek eszközeit az előző költségvetési rendeletnek megfelelően kötötték le

II/268

- 05. cím:Mezőgazdaság és vidékfejlesztés

II/277

- 05 01. alcím:A "mezőgazdaság és vidékfejlesztés" szakpolitikai terület igazgatási kiadásai

II/281

- 05 02. alcím:A mezőgazdasági piacokon történő intervenciók

II/289

- 05 03. alcím:Közvetlen támogatások

II/323

- 05 04. alcím:Vidékfejlesztés

II/339

- 05 05. alcím:Előcsatlakozási intézkedések a mezőgazdaság és a vidékfejlesztés terén

II/364

- 05 06. alcím:A "mezőgazdaság és vidékfejlesztés" szakpolitikai terület nemzetközi vonatkozásai

II/368

- 05 07. alcím:Mezőgazdasági kiadások pénzügyi ellenőrzése

II/370

- 05 08. alcím:Politikai stratégia és koordináció a "mezőgazdaság és vidékfejlesztés" szakpolitikai területen

II/376

- 05 49. alcím:Azon programok igazgatási kiadásai, amelyek eszközeit az előző költségvetési rendeletnek megfelelően kötötték le

II/382

- 06. cím:Energiaügy és közlekedés

II/385

- 06 01. alcím:Az energiaügy és közlekedés területének igazgatási kiadásai

II/388

- 06 02. alcím:Belvízi, légi és tengeri közlekedés

II/398

- 06 03. alcím:Transzeurópai hálózatok

II/419

- 06 04. alcím:Hagyományos és megújuló energiák

II/425

- 06 05. alcím:Atomenergia

II/436

- 06 06. alcím:Az energetikával és a közlekedéssel összefüggő kutatás

II/442

- 06 07. alcím:Az energiafelhasználók és a szállítási szolgáltatásokat igénybe vevők biztonsága és védelme

II/449

- 06 49. alcím:Azon programok igazgatási kiadásai, amelyek eszközeit az előző költségvetési rendeletnek megfelelően kötötték le

II/453

- 07. cím:Környezetvédelem

II/457

- 07 01. alcím:A környezetvédelmi politika területével kapcsolatos igazgatási kiadások

II/460

- 07 02. alcím:Globális környezetvédelmi ügyek

II/464

- 07 03. alcím:A közösségi környezetvédelmi politika és jogszabályok végrehajtása

II/468

- 07 04. alcím:Gyorsreagálási és felkészültségi eszköz súlyos vészhelyzet esetére

II/485

- 07 05. alcím:A közösségi környezetvédelmi cselekvési programon alapuló új szakpolitikai kezdeményezések

II/490

- 07 49. alcím:Azon programok igazgatási kiadásai, amelyek eszközeit az előző költségvetési rendeletnek megfelelően kötötték le

II/492

- 08. cím:Kutatás

II/499

- 08 01. alcím:A kutatási területtel kapcsolatos igazgatási kiadások

II/504

- 08 02. alcím:Együttműködés - Egészségügy

II/504

- 08 03. alcím:Együttműködés - Élelmiszer, mezőgazdaság és halászat, valamint biotechnológia

II/510

- 08 04. alcím:Együttműködés - Nanotudományok, nanotechnológiák, eszközök és új termelési technológiák

II/512

- 08 05. alcím:Együttműködés - Energia

II/514

- 08 06. alcím:Együttműködés - Környezetvédelem (az éghajlatváltozást is beleértve)

II/517

- 08 07. alcím:Együttműködés - Közlekedés (beleértve a repüléstechnikát is)

II/519

- 08 08. alcím:Együttműködés - Társadalom-gazdaságtan és humán tudományok

II/521

- 08 09. alcím:Együttműködés - Kockázatmegosztási pénzügyi mechanizmus (EBB)

II/523

- 08 10. alcím:Ötletek

II/525

- 08 11. alcím:Emberek

II/527

- 08 12. alcím:Kapacitások - Kutatási infrastruktúra

II/529

- 08 13. alcím:Kapacitások - Kkv-k javára végzett kutatás

II/531

- 08 14. alcím:Kapacitások - Tudásközpontú régiók

II/533

- 08 15. alcím:Kapacitások - Kutatási potenciál

II/535

- 08 16. alcím:Kapacitások - Tudomány a társadalomban

II/537

- 08 17. alcím:Kapacitások - Nemzetközi együttműködési tevékenységek

II/539

- 08 18. alcím:Kapacitások - Kockázatmegosztási pénzügyi mechanizmus (EBB)

II/541

- 08 19. alcím:Euratom - Fúziós energia

II/543

- 08 20. alcím:Euratom - Atommaghasadás és sugárzásvédelem

II/547

- 08 21. alcím:Korábbi keretprogramok és egyéb tevékenységek befejezése

II/549

- 08 22. alcím:A szén- és acélkutatási alap kutatási programjai

II/556

- 09. cím:Információs társadalom és média

II/561

- 09 01. alcím:Az "információs társadalom és média" szakpolitikai terület igazgatási kiadásai

II/565

- 09 02. alcím:I2010 - Elektronikus kommunikációs politika és hálózatbiztonság

II/572

- 09 03. alcím:I2010 - Tartalom és szolgáltatások

II/579

- 09 04. alcím:I2010 - Együttműködés - információs és kommunikációs technológiák (IKT)

II/587

- 09 05. alcím:Kapacitások - Kutatási infrastruktúra

II/594

- 09 06. alcím:I2010 - Audiovizuális politika és a Media program

II/597

- 09 49. alcím:Azon programok igazgatási kiadásai, amelyek eszközeit az előző költségvetési rendeletnek megfelelően kötötték le

II/602

- 10. cím:Közvetlen kutatás

II/605

- 10 01. alcím:A közvetlen kutatási területtel kapcsolatos igazgatási kiadások

II/609

- 10 02. alcím:Közvetlenül finanszírozott működési előirányzatok a kutatás területén - hetedik keretprogram (2007-2013) - EK

II/614

- 10 03. alcím:Közvetlenül finanszírozott működési előirányzatok a kutatás területén - hetedik keretprogram (2007-2011) - Euratom

II/617

- 10 04. alcím:Korábbi keretprogramok és egyéb tevékenységek befejezése

II/620

- 10 05. alcím:A közös kutatóközpont által az Euratom-Szerződés értelmében végzett nukleáris tevékenységekből eredő korábbi kötelezettségek

II/628

- 10 49. alcím:Azon programok igazgatási kiadásai, amelyek eszközeit az előző költségvetési rendeletnek megfelelően kötötték le

II/630

- 11. cím:Halászati és tengerészeti ügyek

II/633

- 11 01. alcím:A "halászati és tengerészeti ügyek" szakpolitikai terület igazgatási kiadásai

II/636

- 11 02. alcím:Halászati piacok

II/643

- 11 03. alcím:Nemzetközi halászat és tengerjog

II/647

- 11 04. alcím:A közös halászati politika irányítása

II/658

- 11 05. alcím:Halászati kutatás

II/661

- 11 06. alcím:Európai halászati alap (EHA)

II/666

- 11 07. alcím:Az élővízi erőforrások védelme, kezelése és kiaknázása

II/680

- 11 08. alcím:A közös halászati politika ellenőrzése és végrehajtása

II/683

- 11 49. alcím:Azon programok igazgatási kiadásai, amelyek eszközeit az előző költségvetési rendeletnek megfelelően kötötték le

II/690

- 12. cím:Belső piac

II/695

- 12 01. alcím:A belső piac szakpolitika területével kapcsolatos igazgatási kiadások

II/698

- 12 02. alcím:A Belső Piaci Főigazgatóság politikai stratégiája és koordinálása

II/701

- 12 03. alcím:A szolgáltatások belső piaca

II/705

- 12 49. alcím:Azon programok igazgatási kiadásai, amelyek eszközeit az előző költségvetési rendeletnek megfelelően kötötték le

II/709

- 13. cím:Regionális politika

II/713

- 13 01. alcím:A regionális politika területével kapcsolatos igazgatási kiadások

II/716

- 13 03. alcím:Az Európai Regionális Fejlesztési Alap és egyéb regionális intervenciók

II/720

- 13 04. alcím:Kohéziós Alap

II/743

- 13 05. alcím:A strukturális politikákhoz kapcsolódó előcsatlakozási intervenciók

II/746

- 13 06. alcím:Szolidaritási Alap

II/752

- 14. cím:Adóügyek és vámunió

II/757

- 14 01. alcím:Az adóügyi és vámuniós szakpolitikai terület igazgatási kiadásai

II/760

- 14 02. alcím:Az Adóügyi és Vámuniós Főigazgatóság szakpolitikai stratégiája és koordinálása

II/763

- 14 03. alcím:Az adóügy és a vámpolitika nemzetközi vonatkozásai

II/766

- 14 04. alcím:Vámpolitika

II/769

- 14 05. alcím:Adópolitika

II/773

- 14 49. alcím:Azon programok igazgatási kiadásai, amelyek eszközeit az előző költségvetési rendeletnek megfelelően kötötték le

II/778

- 15. cím:Oktatás és kultúra

II/781

- 15 01. alcím:Az oktatás és kultúra területének igazgatási kiadásai

II/784

- 15 02. alcím:Egész életen át tartó tanulás, beleértve a többnyelvűséget

II/795

- 15 04. alcím:Az európai kulturális együttműködés fejlesztése

II/811

- 15 05. alcím:Az ifjúság és a sport terén megvalósuló együttműködés ösztönzése és támogatása

II/816

- 15 06. alcím:Az európai polgárság támogatása

II/820

- 15 49. alcím:Azon programok igazgatási kiadásai, amelyek eszközeit az előző pénzügyi rendeletnek megfelelően kötötték le

II/828

- 16. cím:Tájékoztatás

II/837

- 16 01. alcím:A tájékoztatási politikai területtel kapcsolatos igazgatási kiadások

II/840

- 16 02. alcím:Tájékoztatás és a média

II/846

- 16 03. alcím:"Polgárközeli tájékoztatás"

II/851

- 16 04. alcím:Elemzési és tájékoztatási eszközök

II/857

- 16 05. alcím:Információközvetítés

II/863

- 17. cím:Egészségügy és fogyasztóvédelem

II/867

- 17 01. alcím:Igazgatási kiadások az egészségügyi és fogyasztóvédelmi szakpolitika területén

II/870

- 17 02. alcím:Fogyasztóvédelem

II/879

- 17 03. alcím:Közegészségügy

II/883

- 17 04. alcím:Élelmiszer-biztonság, állategészségügy, állatgondozás és növényegészségügy

II/893

- 17 49. alcím:Azon programok igazgatási kiadásai, amelyek eszközeit az előző pénzügyi rendeletnek megfelelően kötötték le

II/910

- 18. cím:A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség

II/915

- 18 01. alcím:Igazgatási kiadások a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség szakpolitikai területén

II/918

- 18 02. alcím:Szolidaritás - külső határok, vízumpolitika és a személyek szabad mozgása

II/926

- 18 03. alcím:Migrációs áramlások - közös bevándorlási és menekültügyi politika

II/936

- 18 04. alcím:Alapvető jogok és uniós polgárság

II/951

- 18 05. alcím:Biztonság és a szabadságjogok védelme

II/964

- 18 06. alcím:A jog érvényesülése büntető- és polgárjogi ügyekben

II/977

- 18 07. alcím:Drogprevenció és felvilágosítás

II/985

- 18 08. alcím:Szakpolitikai stratégia és koordináció

II/992

- 18 49. alcím:Azon programok igazgatási kiadásai, amelyek eszközeit az előző költségvetési rendeletnek megfelelően kötötték le

II/996

- 19. cím:Külkapcsolatok

II/1001

- 19 01. alcím:Igazgatási kiadások a külkapcsolatok területén

II/1004

- 19 02. alcím:Többoldalú kapcsolatok, koordinálás a migráció és a menekültügy terén és általános külkapcsolati ügyek

II/1013

- 19 03. alcím:Közös kül- és biztonságpolitika

II/1018

- 19 04. alcím:Európai kezdeményezés a demokráciáért és az emberi jogokért

II/1028

- 19 05. alcím:Együttműködés és kapcsolatok a tagsággal nem rendelkező ipari országokkal

II/1042

- 19 06. alcím:Válsághelyzetekre való reagálás és a biztonságot veszélyeztető globális fenyegetések

II/1047

- 19 08. alcím:Európai szomszédságpolitika és az Oroszországgal fenntartott kapcsolatok

II/1057

- 19 09. alcím:A Latin-Amerikával fenntartott kapcsolatok

II/1073

- 19 10. alcím:Az Ázsiával, Közép-Ázsiával és a Jordániától keletre fekvő országokkal fenntartott kapcsolatok

II/1077

- 19 11. alcím:Szakpolitikai stratégia és koordinálása a külkapcsolatok területén

II/1087

- 19 49. alcím:Azon programok igazgatási kiadásai, amelyek eszközeit az előző költségvetési rendeletnek megfelelően kötötték le

II/1093

- 20. cím:Kereskedelem

II/1105

- 20 01. alcím:Igazgatási kiadások a kereskedelmi szakpolitika területén

II/1108

- 20 02. alcím:Kereskedelempolitika

II/1112

- 21. cím:Fejlesztés és az AKCS-államokkal fenntartott kapcsolatok

II/1119

- 21 01. alcím:A fejlesztési szakpolitika és az AKCS-államokkal fenntartott kapcsolatok igazgatási kiadásai

II/1122

- 21 02. alcím:Élelmiszer-biztonság

II/1129

- 21 03. alcím:A fejlesztés nem állami szereplői

II/1136

- 21 04. alcím:Környezetvédelem és a természeti erőforrások fenntartható kezelése, beleértve az energiát

II/1143

- 21 05. alcím:Emberi és társadalmi fejlődés

II/1150

- 21 06. alcím:Földrajzi együttműködés az afrikai, karibi és csendes-óceáni (AKCS-) államokkal

II/1160

- 21 07. alcím:Egyéb együttműködési fellépések és ad hoc programok

II/1168

- 21 08. alcím:Politikai stratégia és koordináció a "fejlesztés és kapcsolatok az AKCS-államokkal" szakpolitika területén

II/1174

- 21 49. alcím:Azon programok igazgatási kiadásai, amelyek eszközeit az előző pénzügyi rendeletnek megfelelően kötötték le

II/1178

- 22. cím:Bővítés

II/1185

- 22 01. alcím:A bővítés szakpolitikai területtel kapcsolatos igazgatási kiadások

II/1188

- 22 02. alcím:Az előcsatlakozási eszköz kezelése

II/1195

- 22 03. alcím:Átmeneti támogatási eszköz az új tagállamok számára

II/1213

- 22 04. alcím:Tájékoztatási és kommunikációs stratégia

II/1217

- 22 49. alcím:Azon programok igazgatási kiadásai, amelyek eszközeit az előző költségvetési rendeletnek megfelelően kötötték le

II/1220

- 23. cím:Humanitárius segítségnyújtás

II/1227

- 23 01. alcím:A humanitárius segélyek szakpolitikai területtel kapcsolatos igazgatási kiadások

II/1230

- 23 02. alcím:Humanitárius segítségnyújtás, beleértve az otthonuktól elszakadt népességcsoportoknak nyújtott segítséget, az élelmiszersegélyeket és a katasztrófavédelmet

II/1233

- 23 49. alcím:Azon programok igazgatási kiadásai, amelyek eszközeit az előző költségvetési rendeletnek megfelelően kötötték le

II/1238

- 24. cím:A csalás elleni küzdelem

II/1241

- 24 01. alcím:A csalás elleni küzdelemmel kapcsolatos igazgatási kiadások

II/1244

- 24 02. alcím:A csalás elleni küzdelem

II/1246

- 25. cím:A bizottsági szakpolitikák koordinálása és jogi tanácsadás

II/1253

- 25 01. alcím:A bizottsági szakpolitikák koordinálásával és a jogi tanácsadással kapcsolatos igazgatási kiadások

II/1256

- 25 02. alcím:A civil társadalommal fenntartott kapcsolatok, átláthatóság és tájékoztatás

II/1262

- 26. cím:Igazgatás

II/1269

- 26 01. alcím:A bizottsági adminisztráció igazgatási kiadásai

II/1270

- 26 02. alcím:Multimédiás gyártás

II/1301

- 27. cím:Költségvetés

II/1307

- 27 01. alcím:A költségvetés szakterületével kapcsolatos igazgatási kiadások

II/1310

- 27 02. alcím:A költségvetés végrehajtása, ellenőrzése és a zárszámadás

II/1314

- 28. cím:Ellenőrzés

II/1319

- 28 01. alcím:Igazgatási kiadások a pénzügyi ellenőrzés szakterületén

II/1322

- 29. cím:Statisztika

II/1325

- 29 01. alcím:A statisztika területével kapcsolatos igazgatási kiadások

II/1328

- 29 02. alcím:Statisztikai adatok készítése

II/1331

- 30. cím:Ellátások

II/1345

- 30 01. alcím:Az ellátásokkal és járulékos költségekkel kapcsolatos igazgatási kiadások

II/1348

- 31. cím:Nyelvi szolgálatok

II/1355

- 31 01. alcím:Igazgatási kiadások a nyelvi szolgálatok szakterületén

II/1358

- 40. cím:Tartalékalapok

II/1367

- 40 01. alcím:Az igazgatási kiadások tartalékalapja

II/1370

- 40 02. alcím:Pénzügyi támogatások tartalékalapja

II/1373

MELLÉKLETEK

--V. címsor

II/1385

--Kiadóhivatal

II/1403

--Bevételek

II/1405

--Kiadások

II/1410

--Európai Csalás Elleni Hivatal

II/1423

--Bevételek

II/1425

--Kiadások

II/1430

--Európai Személyzeti Felvételi Hivatal

II/1443

--Bevételek

II/1445

--Kiadások

II/1450

--Egyéni Jogosultságok Kezelési és Kifizetési Hivatala

II/1463

--Bevételek

II/1465

--Kiadások

II/1470

--Brüsszeli Infrastrukturális és Logisztikai Hivatal

II/1479

--Bevételek

II/1481

--Kiadások

II/1486

--Luxembourgi Infrastrukturális és Logisztikai Hivatal

II/1495

--Bevételek

II/1497

--Kiadások

II/1502

--Strukturális alapok

II/1511

--Kutatás és technológiafejlesztés

II/1513

--Európai Gazdasági Térség

II/1517

--A tagjelölt országok számára hozzáférhető költségvetési megnevezések listája

II/1527

--Hitelfelvételi és hitelfolyósítási műveletek - az általános költségvetés által garantált hitelfelvételi és hitelfolyósítási műveletek

II/1533

Az általános költségvetés finanszírozásának összefoglalása saját forrás típusa és tagállam szerint

II/1565


  

Euróban kifejezett összegek, amennyiben nincs másként feltüntetve.

 
  

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésében meghatározott, a bevételkimutatás 5. és 6. címébe beállított minden bevétel további előirányzatok beállításához vezethet azokban a címsorokban, amelyekben a megfelelő bevételt eredményező eredeti kiadás szerepelt.

 
  

Az alakulásra vonatkozó számadatok az összes jóváhagyott előirányzatra vonatkoznak, beleértve a költségvetési előirányzatokat, a pótlólagos/kiegészítő előirányzatokat és meghatározott bevételeket.

 
  

Euróban kifejezett összegek, amennyiben nincs másként feltüntetve.

 
  

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésében meghatározott, a bevételkimutatás 5. és 6. címébe beállított minden bevétel további előirányzatok beállításához vezethet azokban a címsorokban, amelyekben a megfelelő bevételt eredményező eredeti kiadás szerepelt.

 
  

Az alakulásra vonatkozó számadatok az összes jóváhagyott előirányzatra vonatkoznak, beleértve a költségvetési előirányzatokat, a pótlólagos/kiegészítő előirányzatokat és meghatározott bevételeket.

 


HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office