←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 76
50. évfolyam
2007. március 16.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 271/2007/EK rendelete (2007. március 15.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

  

A Bizottság 272/2007/EK rendelete (2007. március 15.) a gabonaágazatban 2007. március 16-tól alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról

3

  

A Bizottság 273/2007/EK rendelete (2007. március 15.) a tej és tejtermékek export-visszatérítésének megállapításáról

6

  

A Bizottság 274/2007/EK rendelete (2007. március 15.) a vajra vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzítéséről az 581/2004/EK rendelet által szabályozott folyamatos pályázati eljárás keretében

10

 

*

A Bizottság 275/2007/EK rendelete (2007. március 15.) az 1760/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a marhahús és a marhahústermékek címkézése tekintetében történő alkalmazására vonatkozó részletes szabályok meghatározásáról szóló 1825/2000/EK bizottsági rendelet módosításáról

12

 

*

A Bizottság 276/2007/EK rendelete (2007. március 15.) az egyes vajfélékre nyújtott export-visszatérítésekre vonatkozó folyamatos pályázati felhívás megnyitásáról szóló 581/2004/EK rendelet és a sovány tejporra nyújtott export-visszatérítésekre vonatkozó folyamatos pályázati felhívás megnyitásáról szóló 582/2004/EK rendelet módosításáról

16

  

A Bizottság 277/2007/EK rendelete (2007. március 15.) a közönséges búza exportjára a 936/2006/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében benyújtott ajánlatokról

18

  

A Bizottság 278/2007/EK rendelete (2007. március 15.) a B rendszerű kiviteli engedélyek kibocsátásáról a gyümölcs- és zöldségágazatban (narancs)

19

  

A Bizottság 279/2007/EK rendelete (2007. március 15.) a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes tejtermékekre vonatkozó visszatérítési ráták módosításáról

20

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Bizottság

  

2007/166/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. január 9.) a halászati erőforrások közös halászati politika alapján történő védelméről és fenntartható kiaknázásáról szóló 2371/2002/EK tanácsi rendelet 28. cikkének (4) bekezdése alapján a közösségi ellenőrök és vizsgálati eszközök jegyzékének elfogadásáról

22

  

2007/167/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. március 15.) a Saint Pierre és Miquelonról behozott bizonyos halászati termékek tekintetében a 2001/822/EK tanácsi határozatban meghatározott származási szabályoktól való eltérésről (az értesítés a C(2007) 834. számú dokumentummal történt) (1)

32

 
  

Helyesbítések

 
 

*

Helyesbítés a gépekről és a 95/16/EK irányelv módosításáról szóló, 2006. május 17-i 2006/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvhez (  HL L 157., 2006.6.9.)

35

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office