←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 75
50. évfolyam
2007. március 15.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 267/2007/EK rendelete (2007. március 14.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

  

A Bizottság 268/2007/EK rendelete (2007. március 14.) a bizonyos vámkontingensek és preferenciális megállapodások alapján történő cukortermék-behozatalra vonatkozó, 2007. március 5. és 9. között kérelmezett engedélyek kibocsátásánál alkalmazandó odaítélési együttható meghatározásáról

3

 

*

A Bizottság 269/2007/EK rendelete (2007. március 14.) egyes elkészített vagy tartósított citrusfélék (mandarin stb.) behozatalára vonatkozó engedélyek 2007. április 11. és 2007. november 8. között történő kiállításáról

6

 

*

A Bizottság 270/2007/EK rendelete (2007. március 13.) az 1782/2003/EK tanácsi rendelet IV. és IVa. címében meghatározott támogatási rendszereket, továbbá a pihentetett terület alapanyag-termelésre való használatát illetően ugyanezen rendelet alkalmazásának részletes szabályozásáról szóló 1973/2004/EK rendelet módosításáról

8

  

IRÁNYELVEK

 

*

A Bizottság 15/2007/EK irányelve (2007. március 14.) a gépjárművek kiálló részeivel kapcsolatos 74/483/EGK tanácsi irányelv I. mellékletének a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás érdekében történő módosításáról (1)

21

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Bizottság

  

2007/165/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. március 14.) az egy ausztriai hasítottsertés-osztályozási módszer engedélyezéséről szóló 96/4/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2007) 833. számú dokumentummal történt)

24

 
  

Helyesbítések

 
 

*

Helyesbítés az Európai Unió tagállamainak bűnüldöző hatóságai közötti, információ és bűnüldözési operatív információ cseréjének leegyszerűsítéséről szóló, 2006. december 18-i 2006/960/IB tanácsi kerethatározathoz (  HL L 386., 2006.12.29.)

26

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office