←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 72
50. évfolyam
2007. március 13.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

 

*

A Tanács 260/2007/EK rendelete (2007. március 9.) a Kínai Népköztársaságból származó egyes volfrámelektródák behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről, valamint a behozatalra kivetett ideiglenes vám végleges beszedéséről

1

  

A Bizottság 261/2007/EK rendelete (2007. március 12.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

10

  

A Bizottság 262/2007/EK rendelete (2007. március 12.) a cukorágazat egyes termékeire az 1002/2006/EK rendelet által a 2006/2007-es gazdasági évre rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

12

  

A Bizottság 263/2007/EK rendelete (2007. március 12.) a kérelmek teljesítése százalékos mértékének és a visszatérítés végleges mértékének meghatározásáról a B rendszerű kiviteli engedélyek esetében a gyümölcs- és zöldségágazatban (paradicsom, narancs, citrom, csemegeszőlő és alma)

14

 

*

A Bizottság 264/2007/EK rendelete (2007. március 9.) a Franciaország lobogója alatt közlekedő hajóknak az ICES VIIIc, IX és X övezetben, valamint a CECAF 34.1.1 övezet közösségi vizein az ördöghalra vonatkozó halászati tilalmáról

16

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Bizottság

  

2007/163/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2006. július 10.) egy vállalati összefonódásnak a közös piaccal és az EGT-megállapodás működésével összeférhetőnek való nyilvánításáról (Ügyszám: COMP/M.4000 - INCO/Falconbridge) (az értesítés a C(2006) 3052. számú dokumentummal történt) (1)

18

  

2007/164/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2006. július 19.) egy vállalati összefonódásnak a közös piaccal és az EGT-megállapodás működésével összeférhetőnek való nyilvánításáról (COMP/M.3796 - OMYA/J.M. HUBER PCC ügy) (az értesítés a C(2006) 3163. számú dokumentummal történt) (1)

24

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office