←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 71
50. évfolyam
2007. március 10.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 256/2007/EK rendelete (2007. március 9.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 257/2007/EK rendelete (2007. március 9.) a 800/1999/EK rendelettől a tej és a tejtermékek behozatalára vonatkozó vámalakiságok harmadik országokban való elvégzésének igazolása tekintetében való eltérésről

3

  

A Bizottság 258/2007/EK rendelete (2007. március 9.) a jó minőségű friss, mélyhűtött, illetve fagyasztott marha- és borjúhúsokra vonatkozó behozatali engedélyek kiadásáról

5

  

A Bizottság 259/2007/EK rendelete (2007. március 9.) a borágazatban az export-visszatérítések rögzítéséről szóló 2805/95/EK bizottsági rendelet módosításáról

6

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Tanács

  

2007/162/EK, Euratom

 
 

*

A Tanács határozata (2007. március 5.) a polgári védelmi pénzügyi eszköz létrehozásáról (1)

9

 
  

Helyesbítések

 
 

*

Helyesbítés a 404/93/EGK, az 1782/2003/EK és a 247/2006/EK rendeletnek a banánágazat tekintetében történő módosításáról szóló, 2006. december 19-i 2013/2006/EK tanácsi rendelethez (  HL L 384., 2006.12.29.)

18

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office