←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 70
50. évfolyam
2007. március 9.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

 
  

Az olvasóhoz

1

 
  

Helyesbítések

 
 

*

Helyesbítés az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottságának 49. számú előírásához (UN/ECE) - Egységes rendelkezések a sűrítéses gyújtású és földgázüzemű motoroknak, a cseppfolyós probán-bután gázüzemű (pb-gázüzemű) külső gyújtású motoroknak, valamint a sűrítéses gyújtású és földgázüzemű motorral, illetve pb-gázüzemű külső gyújtású motorral rendelkező járműveknek a motor szennyezőanyag-kibocsátása tekintetében való jóváhagyásáról (  HL L 375., 2006.12.27.)

3

 

*

Helyesbítés az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottságának 83. számú előírásához (UN/ECE) - Egységes rendelkezések járművek jóváhagyására vonatkozóan a kibocsátott szennyező anyagok tekintetében a motor üzemanyagigénye szerint (  HL L 375., 2006.12.27.)

171

 

*

Helyesbítés az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottságának 123. számú előírásához (UN/ECE) - Egységes rendelkezések a gépjárműveknél használható alkalmazkodó mellső világítási rendszerek (AFS) jóváhagyására vonatkozóan (  HL L 375., 2006.12.27.)

355

 

*

Helyesbítés az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottságának 124. számú előírásához (UN/ECE) - Egységes rendelkezések a gépkocsik és pótkocsijaik kerekeinek jóváhagyására vonatkozóan (  HL L 375., 2006.12.27.)

413

 

*

Helyesbítés a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló 2454/93/EGK rendelet módosításáról szóló, 2003. december 18-i 2286/2003/EK bizottsági rendelethez (  HL L 343., 2003.12.31.)

439
HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office