←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 69
50. évfolyam
2007. március 9.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 246/2007/EK rendelete (2007. március 8.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 247/2007/EK rendelete (2007. március 8.) a 2007/2008-as gazdasági évre vonatkozóan a 318/2006/EK tanácsi rendelet III. mellékletének módosításáról

3

 

*

A Bizottság 248/2007/EK rendelete (2007. március 8.) a SAPARD-program alapján kötött többéves finanszírozási megállapodásokkal és éves finanszírozási megállapodásokkal kapcsolatos intézkedésekről, valamint a SAPARD-programról a vidékfejlesztésre történő áttérésről

5

 

*

A Bizottság 249/2007/EK rendelete (2007. március 8.) a baromfihúsra és egyes más mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyes közösségi vámkontingensek megnyitásáról és kezelésük szabályozásáról szóló 774/94/EK tanácsi rendelet alkalmazásának részletes szabályaira vonatkozó 1431/94/EK rendelet módosításáról

16

  

A Bizottság 250/2007/EK rendelete (2007. március 8.) a további feldolgozás nélkül exportált fehér cukorra és nyerscukorra vonatkozó export-visszatérítések megállapításáról

18

  

A Bizottság 251/2007/EK rendelete (2007. március 8.) a 958/2006/EK rendelet által előírt folyamatos pályázati felhívás keretében a fehér cukorra vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzítéséről

20

  

A Bizottság 252/2007/EK rendelete (2007. március 8.) a további feldolgozás nélkül exportált szirupokra és más cukorágazati termékekre vonatkozó export-visszatérítések megállapításáról

21

  

A Bizottság 253/2007/EK rendelete (2007. március 8.) a cukorágazatba tartozó, a Szerződés I. melléklete által nem szabályozott, áru formában exportált egyes termékekre vonatkozó visszatérítési ráta módosításáról

23

  

A Bizottság 254/2007/EK rendelete (2007. március 8.) a 38/2007/EK rendelet által előírt folyamatos pályázati felhívás keretében a fehér cukorra vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzítéséről

25

  

A Bizottság 255/2007/EK rendelete (2007. március 8.) a közönséges búza exportjára a 936/2006/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében benyújtott ajánlatokról

26

  

IRÁNYELVEK

 

*

A Bizottság 2007/14/EK irányelve (2007. március 8.) a szabályozott piacra bevezetett értékpapírok kibocsátóival kapcsolatos információkra vonatkozó átláthatósági követelmények harmonizációjáról szóló 2004/109/EK irányelv egyes rendelkezéseinek végrehajtására irányadó részletes szabályok megállapításáról

27

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Tanács

  

2007/159/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2007. február 22.) az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottságának a gépjárművek vezetőinek menetirányú látóterére vonatkozó jóváhagyásáról szóló előírás-tervezetével kapcsolatos közösségi állásfoglalásról (1)

37

  

2007/160/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2007. február 22.) az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottságának az elmozdult csomagokkal szemben utasvédelmet biztosító, az eredeti járműfelszereltségnek részét nem képező elválasztó rendszereknek a jóváhagyásáról szóló rendelettervezetével kapcsolatos közösségi álláspontról (1)

39

  

Bizottság

  

2007/161/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2006. augusztus 10.) egy vállalati összefonódásnak a közös piaccal és az EGT-megállapodás működésével összeegyeztethetőnek nyilvánításáról (COMP/M.4094 ügyszám - Ineos/BP Dormagen) (az értesítés a C(2006) 3592. számú dokumentummal történt) (1)

40

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office