←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 66
50. évfolyam
2007. március 6.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 234/2007/EK rendelete (2007. március 5.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 235/2007/EK rendelete (2007. március 5.) a Közösségen belül működési tilalom alá tartozó légi fuvarozók közösségi listájának létrehozásáról szóló 474/2006/EK rendelet módosításáról (1)

3

 

*

A Bizottság 236/2007/EK rendelete (2007. március 2.) az egyes, Zimbabwéval szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 314/2004/EK tanácsi rendelet módosításáról

14

  

A Bizottság 237/2007/EK rendelete (2007. március 5.) a cukorágazat egyes termékeire az 1002/2006/EK rendelet által a 2006/2007-es gazdasági évre rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

17

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Tanács

  

2007/149/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2007. március 5.) az Európai Unió Tanácsa főtitkárhelyettesének a schengeni környezet kommunikációs infrastruktúrájával kapcsolatos, annak az Európai Közösségek költségén egy kommunikációs infrastruktúrába való migrációjáig történő szolgáltatásnyújtásra vonatkozó szerződések megkötése és kezelése céljából egyes tagállamok képviseletére való felhatalmazásáról

19

 
  

III Az EU-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok

 
  

AZ EU-SZERZŐDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

 

*

A Tanács 2007/150/KKBP közös álláspontja (2007. március 5.) a volt Jugoszláviával foglalkozó nemzetközi büntetőtörvényszék (ICTY) megbízatása hatékony végrehajtásának támogatására meghatározott intézkedések megújításáról

21

 
  

Helyesbítések

 
 

*

Helyesbítés az AKCS-EK Miniszterek Tanácsának az AKCS-EK Vízalap második részletére fordítandó, a kilencedik EFA keretén belül rendelkezésre álló feltételes 1 milliárd EUR második, 250 millió EUR keretösszegének felhasználásáról szóló, 2005. november 22-i 7/2005 határozatához (  HL L 48., 2006.2.18.)

28

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office