←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 65
50. évfolyam
2007. március 3.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 228/2007/EK rendelete (2007. március 2.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

  

A Bizottság 229/2007/EK rendelete (2007. március 2.) az 1898/2005/EK rendelettel megnyitott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott 26. egyedi pályázati eljárás tekintetében a vaj minimális értékesítési árának megállapításáról

3

  

A Bizottság 230/2007/EK rendelete (2007. március 2.) az 1898/2005/EK rendelettel megnyitott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott 26. egyedi pályázati eljárás tekintetében a tejszín, a vaj és a vajkoncentrátum közösségi piacon történő értékesítésére vonatkozó maximális támogatás megállapításáról

5

  

A Bizottság 231/2007/EK rendelete (2007. március 2.) az 1898/2005/EK rendelettel megnyitott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott 26. egyedi pályázati eljárás tekintetében a vajkoncentrátum maximális támogatásának megállapításáról

7

  

A Bizottság 232/2007/EK rendelete (2007. március 2.) a vaj minimális értékesítési árának meghatározásáról a 2771/1999/EK rendeletben nevezett folyamatos pályáztatás keretében kiadott 58. egyenkénti pályázati felhívásra

8

  

A Bizottság 233/2007/EK rendelete (2007. március 2.) az egyes barnarizs-fajtákra a 2007. március 3-tól alkalmazandó behozatali vámok meghatározásáról

9

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Bizottság

  

2007/148/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. március 2.) az Egyesült Királyság egyik tejipari létesítményében előállított tehéntúró forgalomba hozatalának tilalmáról szóló 2006/694/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (az értesítés a C(2007) 639. számú dokumentummal történt) (1)

10

 
  

Helyesbítések

 
  

Helyesbítés a tej és tejtermékek export-visszatérítésének megállapításáról szóló, 2007. március 1-jei 221/2007/EK bizottsági rendelethez (  HL L 64., 2007.3.2.)

12

 

*

Helyesbítés a Progress közösségi foglalkoztatási és társadalmi szolidaritási program létrehozásáról szóló, 2006. október 24-i 1672/2006/EK európai parlamenti és a tanácsi határozathoz (  HL L 315., 2006.11.15.)

12

 

*

Helyesbítés az árufuvarozási rendszer környezetvédelmi teljesítményjavításának közösségi pénzügyi támogatására irányuló második „Marco Polo” program létrehozásáról („Marco Polo II.”) és az 1382/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. október 24-i 1692/2006/EK európai parlamenti és a tanácsi rendelethez (  HL L 328., 2006.11.24.)

12

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office