←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 64
50. évfolyam
2007. március 2.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

 

*

A Tanács 219/2007/EK rendelete (2007. február 27.) az új generációs európai légiforgalmi szolgáltatási rendszer (SESAR) megvalósítása érdekében közös vállalkozás alapításáról

1

  

A Bizottság 220/2007/EK rendelete (2007. március 1.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

12

  

A Bizottság 221/2007/EK rendelete (2007. március 1.) a tej és tejtermékek export-visszatérítésének megállapításáról

14

  

A Bizottság 222/2007/EK rendelete (2007. március 1.) a vajra vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzítéséről az 581/2004/EK rendelet által szabályozott folyamatos pályázati eljárás keretében

18

  

A Bizottság 223/2007/EK rendelete (2007. március 1.) a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes tejtermékekre vonatkozó visszatérítési ráták rögzítéséről

20

 

*

A Bizottság 224/2007/EK rendelete (2007. március 1.) az 1216/2003/EK rendeletnek a munkaerőköltség-index által lefedett gazdasági tevékenységek tekintetében történő módosításáról (1)

23

 

*

A Bizottság 225/2007/EK rendelete (2007. március 1.) az 1493/1999/EK tanácsi rendeletben előírt, a 2006/2007-es borászati évben nyújtandó szerkezetátalakítási és átállítási támogatásokról

25

 

*

A Bizottság 226/2007/EK rendelete (2007. március 1.) a Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 (Levucell SC20 és Levucell SC10 ME) takarmány-adalékanyagként való engedélyezéséről (1)

26

  

A Bizottság 227/2007/EK rendelete (2007. március 1.) a közönséges búza exportjára a 936/2006/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében benyújtott ajánlatokról

29

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Tanács

  

2007/144/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2007. február 27.) a munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi tanácsadó bizottság tagjainak és póttagjainak kinevezéséről

30

  

2007/145/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2007. február 27.) a nemzeti központi bankok külső könyvvizsgálóiról szóló 1999/70/EK határozatnak az Oesterreichische Nationalbank külső könyvvizsgálói tekintetében történő módosításáról

35

  

Bizottság

  

2007/146/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. február 28.) a 2005/393/EK határozatnak a Közösségen belüli kereskedelemre vonatkozó kiviteli tilalom alóli mentesség feltételei, valamint a bulgáriai, franciaországi, németországi és olaszországi korlátozás alá vont körzetek határainak kijelölése tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2007) 597. számú dokumentummal történt) (1)

37

 
  

III Az EU-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok

 
  

AZ EU-SZERZŐDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

 

*

A Tanács 2007/147/KKBP együttes fellépése (2007. február 27.) az Egyesült Nemzetek Szervezete Kongói Demokratikus Köztársaságbeli Missziójának (MONUC) a választási folyamat során történő támogatására irányuló európai uniós katonai műveletről szóló 2006/319/KKBP tanácsi együttes fellépés hatályon kívül helyezéséről

44

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office