←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 62
50. évfolyam
2007. március 1.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 212/2007/EK rendelete (2007. február 28.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

  

A Bizottság 213/2007/EK rendelete (2007. február 28.) a gabonaágazatban 2007. március 1-jetől alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról

3

 

*

A Bizottság 214/2007/EK rendelete (2007. február 28.) a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló 2454/93/EGK rendelet módosításáról

6

 

*

A Bizottság 215/2007/EK rendelete (2007. február 28.) a jövedelmekre és életkörülményekre vonatkozó közösségi statisztikáról (EU-SILC) szóló 1177/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a túlzott eladósodottságra és a pénzügyi kirekesztésre vonatkozó másodlagos célváltozók listája tekintetében történő végrehajtásáról (1)

8

 

*

A Bizottság 216/2007/EK rendelete (2007. február 28.) az egyes Indiából származó grafitelektróda-rendszerek importjára vonatkozó végleges dömpingvám kivetéséről szóló 1629/2004/EK tanácsi rendeletben megállapított intézkedéseknek az Indiából származó egyes mesterséges grafitok importja által megvalósuló esetleges kijátszására vonatkozó vizsgálat kezdeményezéséről és az ilyen import nyilvántartásba vételének elrendeléséről

16

 

*

A Bizottság 217/2007/EK rendelete (2007. február 28.) az egyes Indiából származó grafitelektróda-rendszerek importjára vonatkozó végleges kiegyenlítő vám kivetéséről szóló 1628/2004/EK rendeletben megállapított intézkedéseknek az Indiából származó egyes mesterséges grafitok importja során megvalósuló esetleges kijátszására vonatkozó vizsgálat kezdeményezéséről, és az ilyen import nyilvántartásba vételének elrendeléséről

19

 

*

A Bizottság 218/2007/EK rendelete (2007. február 28.) a borokra vonatkozó közösségi vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről

22

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Bizottság

  

2007/141/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. február 26.) a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai ágazatban működő ajánlatkérők beszerzési eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. március 31-i 2004/17/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 30. cikke (1) bekezdése hatályának az angliai, skóciai és walesi villamosenergia- és gázszolgáltatásra való kiterjesztéséről (az értesítés a C(2007) 559. számú dokumentummal történt) (1)

23

  

2007/142/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. február 28.) a Bizottságnak az egyes állatbetegségekre vonatkozó állat-egészségügyi kérdések tekintetében a tagállamoknak és harmadik országoknak nyújtott támogatását segítő Közösségi Állat-egészségügyi Sürgősségi Csoport létrehozásáról

27

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office