←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 61
50. évfolyam
2007. február 28.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 202/2007/EK rendelete (2007. február 27.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 203/2007/EK rendelete (2007. február 27.) a 958/2006/EK és a 38/2007/EK rendeletnek az egyes rendeltetési helyekre irányuló kivitel után járó visszatérítések eltörlése céljából történő módosításáról

3

 

*

A Bizottság 204/2007/EK rendelete (2007. február 27.) az 1483/2006/EK rendeletnek a tagállamok intervenciós hivatalai birtokában lévő gabonaféléknek a közösségi piacon történő viszonteladására irányuló folyamatos pályázati felhívás tárgyát képező mennyiségek tekintetében történő módosításáról

5

 

*

A Bizottság 205/2007/EK rendelete (2007. február 27.) a 990/2006/EK rendeletnek a német intervenciós hivatal birtokában lévő rozs kivitelére vonatkozó folyamatos pályázati eljárás tárgyát képező mennyiség tekintetében történő módosításáról

10

 

*

A Bizottság 206/2007/EK rendelete (2007. február 27.) az afrikai, karibi és csendes-óceáni országokból (AKCS-országok) származó mezőgazdasági termékek feldolgozásával készült mezőgazdasági termékekre és árukra alkalmazandó szabályokról szóló 2286/2002/EK tanácsi rendelet szarvasmarha-ágazatban történő alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról szóló 2247/2003/EK rendelet módosításáról

15

 

*

A Bizottság 207/2007/EK rendelete (2007. február 27.) az 1255/1999/EK tanácsi rendeletben említett, a vaj és a tejszín magántárolásához nyújtott támogatás meghatározásáról, valamint a 2771/1999/EK rendelettől való eltérésről

17

 

*

A Bizottság 208/2007/EK rendelete (2007. február 27.) a Közösség legrászorulóbb személyeinek az intervenciós készletekből származó élelmiszerekkel történő ellátására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 3149/92/EGK rendeletnek Bulgária és Románia európai uniós csatlakozása miatt történő kiigazításáról

19

 

*

A Bizottság 209/2007/EK rendelete (2007. február 27.) a Közösség legrászorulóbb személyeinek az intervenciós készletekből származó élelmiszerekkel történő ellátására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 3149/92/EGK rendelet módosításáról

21

 

*

A Bizottság 210/2007/EK rendelete (2007. február 27.) a tej- és tejtermékágazatban a visszatérítés mértékét előzetesen rögzítő kiviteli engedélyek érvényességi ideje tekintetében az 1282/2006/EK rendelettől való eltérésről

23

 

*

A Bizottság 211/2007/EK rendelete (2007. február 27.) a 2003/71/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv végrehajtásáról szóló 809/2004/EK rendeletnek az összetett pénzügyi múlttal rendelkező vagy jelentős pénzügyi kötelezettségvállalást tevő kibocsátók által kiadott tájékoztatókban szereplő pénzügyi információk tekintetében történő módosításáról (1)

24

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Tanács

  

2007/138/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2007. február 22.) az Európai Közösség és az Izlandi Köztársaság közötti, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás 19. cikke alapján a mezőgazdasági termékekre alkalmazandó kiegészítő kereskedelmi preferenciákról szóló, levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötéséről

28

  

2007/138/EK

 
 

*

Az Európai Közösség és az Izlandi Köztársaság között az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás 19. cikke alapján a mezőgazdasági termékekre alkalmazandó kiegészítő kereskedelmi preferenciákról levélváltás formájában létrejött megállapodás

29

  

Bizottság

  

2007/139/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. február 26.) a HCFC-225cb-nek a fluoropolimerek gyártása céljából való felhasználása és forgalomba hozatala tekintetében az ózonréteget lebontó anyagokról szóló 2037/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikkének (3) bekezdésétől és 5. cikkének (1) bekezdésétől való eltérés ideiglenes engedélyezéséről (az értesítés a C(2007) 556. számú dokumentummal történt)

47

 
  

III Az EU-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok

 
  

AZ EU-SZERZŐDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

 

*

A Tanács 2007/140/KKBP közös álláspontja (2007. február 27.) az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről

49

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office