←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 59
50. évfolyam
2007. február 27.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

 

*

A Tanács 192/2007/EK rendelete (2007. február 22.) az Indiából, Indonéziából, Malajziából, a Koreai Köztársaságból, Thaiföldről és Tajvanból származó egyes polietilén-tereftalátok behozatalára vonatkozó, a 384/96/EK rendelet 11. cikkének (2) bekezdése, illetve 11. cikkének (3) bekezdése szerinti hatályvesztési felülvizsgálatot, illetve részleges időközi felülvizsgálatot követő végleges dömpingellenes vám kivetéséről

1

 

*

A Tanács 193/2007/EK rendelete (2007. február 22.) a 2026/97/EK rendelet 18. cikke szerinti hatályvesztési felülvizsgálatot követően az Indiából származó polietilén-tereftalát (PET) behozatalára vonatkozó végleges kiegyenlítő vám kivetéséről

34

  

A Bizottság 194/2007/EK rendelete (2007. február 26.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

60

  

A Bizottság 195/2007/EK rendelete (2007. február 26.) egyes tagállamokban a 2007. március 1-je és 2007. augusztus 31-e közötti időszakban a vaj felvásárlásának megindításáról

62

  

A Bizottság 196/2007/EK rendelete (2007. február 26.) a gabonafélék, a lisztek és a búzából vagy rozsból készült dara és durva őrlemény exportjára alkalmazandó visszatérítések rögzítéséről

63

  

A Bizottság 197/2007/EK rendelete (2007. február 26.) a gabonafélékre járó visszatérítésre alkalmazandó korrekciós tényező rögzítéséről

65

  

A Bizottság 198/2007/EK rendelete (2007. február 26.) a maláta exportjára adható visszatérítések rögzítéséről

67

  

A Bizottság 199/2007/EK rendelete (2007. február 26.) a malátára járó visszatérítésre alkalmazandó korrekciós tényező rögzítéséről

69

  

A Bizottság 200/2007/EK rendelete (2007. február 26.) a gabonaágazat termékeire és a rizsre a közösségi és nemzeti élelmiszersegély-akciók keretében alkalmazandó visszatérítések rögzítéséről

71

 

*

A Bizottság 201/2007/EK rendelete (2007. február 23.) a Kongói Demokratikus Köztársaság tekintetében a fegyverembargót megsértő személyekkel szemben meghatározott, egyedi korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 1183/2005/EK tanácsi rendelet módosításáról

73

  

IRÁNYELVEK

 

*

A Bizottság 2007/12/EK irányelve (2007. február 26.) a 90/642/EGK tanácsi irányelv egyes mellékleteinek a penkonazol, a benomil és a karbendazim megengedett legmagasabb szermaradvány-határértékei tekintetében történő módosításáról (1)

75

 
  

Helyesbítések

 
 

*

Helyesbítés a csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1998. július 20-i 98/59/EK tanácsi irányelvhez (  HL L 225., 1998.8.12.) (Magyar nyelvű különkiadás, 5. fejezet, 3. kötet, 327. o.)

84

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office