←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 57
50. évfolyam
2007. február 24.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 187/2007/EK rendelete (2007. február 23.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 188/2007/EK rendelete (2007. február 23.) a Saccharomyces cerevisiae (Biosaf SC 47) új felhasználásának takarmány-adalékanyagként való engedélyezéséről (1)

3

 

*

A Bizottság 189/2007/EK rendelete (2007. február 23.) a 2006/2007-es gazdasági évben az ipari cukor bizonyos mennyiségeire vonatkozó behozatali vámok alkalmazásának felfüggesztéséről

6

 

*

A Bizottság 190/2007/EK rendelete (2007. február 23.) a gabonafélék, a rizs és a gabonából származó termékek egyes kiviteli engedélyei kiállításának elbírálási idejét illetően az 1342/2003/EK rendelet alóli kivételről szóló 1819/2004/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

8

  

A Bizottság 191/2007/EK rendelete (2007. február 23.) a B rendszerű kiviteli engedélyek kibocsátásáról a gyümölcs- és zöldségágazatban (citrom)

9

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Tanács

  

2007/132/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2007. január 30.) a tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról szóló 77/388/EGK hatodik tanácsi irányelv 17. cikkétől eltérő intézkedés alkalmazásának a Dán Királyság és a Svéd Királyság számára történő engedélyezéséről szóló 2000/91/EK határozat hatályának meghosszabbításáról

10

  

2007/133/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2007. január 30.) a közös hozzáadottértékadó-rendszerről tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról szóló 2006/112/EK tanácsi irányelv 167. cikkétől eltérő különös intézkedés alkalmazásának Észtország, Szlovénia, Svédország és az Egyesült Királyság részére történő engedélyezéséről

12

  

Bizottság

  

2007/134/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. február 2.) az Európai Kutatási Tanács létrehozásáról (1)

14

  

2007/135/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. február 23.) a 2003/135/EK határozatnak a németországi Rajna-vidék-Pfalz szövetségi állam egyes területeire vonatkozó, a vaddisznók klasszikus sertéspestisének felszámolására és a klasszikus sertéspestis elleni sürgősségi vakcinázására irányuló tervek módosításának tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2007) 527. számú dokumentummal történt)

20

  

2007/136/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. február 23.) a juh- és kecskefélék bulgáriai azonosítási és nyilvántartási rendszerére vonatkozó átmeneti intézkedések megállapítása a 21/2004/EK tanácsi rendeletben előírtak szerint (az értesítés a C(2007) 533. számú dokumentummal történt) (1)

23

  

2007/137/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. február 23.) a 2006/805/EK határozatnak a Németországban a klasszikus sertéspestis ellen alkalmazott járványvédelmi intézkedések tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2007) 535. számú dokumentummal történt) (1)

25

 
  

Helyesbítések

 
  

Helyesbítés a további feldolgozás nélkül exportált szirupokra és más cukorágazati termékekre vonatkozó export-visszatérítések megállapításáról szóló, 2007. február 22-i 175/2007/EK bizottsági rendelethez (  HL L 55., 2007.2.23.)

27

  

Helyesbítés a gabonafélék, illetve rizs felhasználásával készült feldolgozott termékek exportjára alkalmazandó visszatérítések rögzítéséről szóló, 2007. február 22-i 177/2007/EK bizottsági rendelethez (  HL L 55., 2007.2.23.)

28

 

*

Helyesbítés az Európai Atomenergia-közösség (Euratom) nukleáris kutatási és képzési tevékenységekre vonatkozó hetedik keretprogramjáról (2007-2011) szóló, 2006. december 18-i 2006/969/EK tanácsi határozathoz (  HL L 391., 2006.12.30.)

28

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office