←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 55
50. évfolyam
2007. február 23.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

 

*

A Tanács 172/2007/EK rendelete (2007. február 16.) a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló 850/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet V. mellékletének módosításáról (1)

1

  

A Bizottság 173/2007/EK rendelete (2007. február 22.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

7

  

A Bizottság 174/2007/EK rendelete (2007. február 22.) a további feldolgozás nélkül exportált fehér cukorra és nyerscukorra vonatkozó export-visszatérítések megállapításáról

9

  

A Bizottság 175/2007/EK rendelete (2007. február 22.) a további feldolgozás nélkül exportált szirupokra és más cukorágazati termékekre vonatkozó export-visszatérítések megállapításáról

11

  

A Bizottság 176/2007/EK rendelete (2007. február 22.) a 958/2006/EK rendelet által előírt folyamatos pályázati felhívás keretében a fehér cukorra vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzítéséről

13

  

A Bizottság 177/2007/EK rendelete (2007. február 22.) a gabonafélék, illetve rizs felhasználásával készült feldolgozott termékek exportjára alkalmazandó visszatérítések rögzítéséről

14

  

A Bizottság 178/2007/EK rendelete (2007. február 22.) a gabonaalapú keveréktakarmányok export-visszatérítéseinek rögzítéséről

17

  

A Bizottság 179/2007/EK rendelete (2007. február 22.) a gabonaágazatban alkalmazandó termelési visszatérítések rögzítéséről

19

  

A Bizottság 180/2007/EK rendelete (2007. február 22.) a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes gabona- és rizstermékekre vonatkozó visszatérítési ráták megállapításáról

20

  

A Bizottság 181/2007/EK rendelete (2007. február 22.) a cukorágazatba tartozó, a Szerződés I. melléklete által nem szabályozott, áru formában exportált egyes termékekre vonatkozó visszatérítési ráta rögzítéséről

24

  

A Bizottság 182/2007/EK rendelete (2007. február 22.) a közönséges búza exportjára a 936/2006/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében benyújtott ajánlatokról

26

  

A Bizottság 183/2007/EK rendelete (2007. február 22.) a 38/2007/EK rendelet által előírt folyamatos pályázati felhívás keretében a fehér cukorra vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzítéséről

27

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Bizottság

  

2007/129/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. február 16.) az ózonréteget lebontó anyagokról szóló 2037/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében a Görögországban 2006. június 1. és december 31. között kritikus alkalmazási célokra felhasználható metil-bromid-mennyiségek meghatározásáról (az értesítés a C(2007) 448. számú dokumentummal történt)

28

  

2007/130/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. február 20.) a 2003/71/EK határozat alkalmazási időszakának kiterjesztése érdekében való módosításáról és a 2003/70/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (az értesítés a C(2007) 492. számú dokumentummal történt) (1)

31

  

2007/131/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. február 21.) az ultraszéles sávú technológiát használó berendezések számára a rádiófrekvenciák Közösségen belüli, harmonizált módon történő használatának engedélyezéséről (az értesítés a C(2007) 522. számú dokumentummal történt) (1)

33

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office