←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 53
50. évfolyam
2007. február 22.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

 

*

A Tanács 168/2007/EK rendelete (2007. február 15.) az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének létrehozásáról

1

  

A Bizottság 169/2007/EK rendelete (2007. február 21.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

15

  

A Bizottság 170/2007/EK rendelete (2007. február 21.) a gyümölcs- és zöldségfélék (paradicsom, narancs, citrom és alma) exportálására vonatkozó, A3 rendszerű kiviteli engedélyek elosztásával kapcsolatos pályázat meghirdetéséről

17

  

A Bizottság 171/2007/EK rendelete (2007. február 21.) a bizonyos vámkontingensek és preferenciális megállapodások alapján történő cukortermék-behozatalra vonatkozó, 2007. február 12. és 16. között kérelmezett engedélyek kibocsátásánál alkalmazandó odaítélési együttható meghatározásáról

20

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Tanács

  

2007/127/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2007. február 19.) az AKCS-EK partnerségi megállapodás 96. cikke szerint a Zimbabwéval való konzultációt lezáró 2002/148/EK határozat intézkedései alkalmazási időszakának kiterjesztéséről

23

  

Bizottság

  

2007/128/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. február 20.) a Magyarországon és az Egyesült Királyságban a baromfiknál előforduló magas patogenitású madárinfluenza H5N1 altípusával kapcsolatos egyes védekezési intézkedésekről szóló 2006/415/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2007) 510. számú dokumentummal történt) (1)

26

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office