←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 52
50. évfolyam
2007. február 21.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 165/2007/EK rendelete (2007. február 20.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 166/2007/EK rendelete (2007. február 16.) egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról

3

  

A Bizottság 167/2007/EK rendelete (2007. február 20.) a 196/97/EK bizottsági rendeletben meghatározott vámkontingensek alapján az Egyiptomból származó és onnan érkező rizsre vonatkozó behozatali engedély iránti kérelmekről

6

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Bizottság

  

2007/122/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. február 20.) a 92/452/EGK határozatnak egyes amerikai egyesült államokbeli embriógyűjtő és embrió-előállító munkacsoportok tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2007) 481. számú dokumentummal történt) (1)

8

  

2007/123/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. február 20.) a 92/119/EGK tanácsi irányelv értelmében a vágásra szánt sertéseknek egy védőkörzeten belüli vágóhídra köz- és magánutakon történő szállítása tekintetében Olaszország számára mentesség nyújtásáról (az értesítés a C(2007) 499. számú dokumentummal történt)

10

 
  

Helyesbítések

 
  

Helyesbítés a gyümölcs- és zöldségfélékre vonatkozó, az A1 és B rendszer keretébe tartozó exportvisszatérítések meghatározásáról (paradicsom, narancs, citrom, csemegeszőlő és alma) szóló, 2007. február 13-i 134/2007/EK bizottsági rendelethez (  HL L 42., 2007.2.14.)

12

 

*

Helyesbítés a Kultúra program (2007-2013) létrehozásáról szóló, 2006. december 12-i 1903/2006/EK európai parlamenti és tanácsi határozathoz (  HL L 378., 2006.12.27.)

15

 

*

Helyesbítés a mezőgazdasági üzemek szerkezetére vonatkozó közösségi felmérések szervezéséről szóló 571/88/EGK tanácsi rendeletnek a 2007-2009 közötti időszakra vonatkozó pénzügyi keret, valamint a Bulgária és Románia számára nyújtható maximális közösségi hozzájárulás tekintetében történő módosításáról szóló, 2006. december 20-i 1928/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelethez (  HL L 406., 2006.12.30.)

15

 

*

Helyesbítés a mézről szóló, 2001. december 20-i 2001/110/EK tanácsi irányelvhez (  HL L 10., 2002.1.12.) (Magyar nyelvű különkiadás 13. fejezet, 27. kötet, 179. o.)

16

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office